Menu

Kroontjesknotszwam (Artomyces pyxidatus)

  • Kroontjesknotszwam
  • Kroontjesknotszwam
  • Kroontjesknotszwam
  • Kroontjesknotszwam
  • Kroontjesknotszwam
(c) Joop Leertouwer (1-2), Christa Procee Dorenbos (3) & Sjoerd Greydanus (4-5)

De kroontjesknotszwam is een relatieve nieuwkomer in Nederland. Deze fraaie knotszwam is in 1996 voor het eerst ontdekt. Vermoedelijk reist deze soort met het opschuiven van de warmtegrens naar het noorden mee. In het zuiden van Nederland is deze soort al algemeen, boven de rivieren is de kroontesknotszwam nog steeds een zeldzaamheid.

De kroontjesknotszwam is een houtbewonende soort. De kroonvormige vertakking maakt hem onmiskenbaar, en onderscheidt hem van de algemenere rechte koraalzwam die ook op hout groeit. De kroontjesknotszwam is niet specifiek aan een boomsoort gebonden, maar kan op dode stammen van verschillende loofbomen voorkomen, zoals beuk, berk of populier.

Gezien de verspreiding van deze soort in het zuiden van Nederland zal vermoedelijk het aantal meldingen in Friesland ook geleidelijk toenemen. Zo'n fraaie zwam is natuurlijk zondermeer een aanwinst voor Friesland.

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Kroontjesknotszwam per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Kroontjesknotszwam


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Artomyces pyxidatus
Nederlandse naam: Kroontjesknotszwam
Friese naam: Kroantsjegnodzeswam
In Friesland: 4 meldingen in 3 kilometerhokken
Eerste melding: 17-11-2014, 201-565, Beetsterzwaag, Roekebos
Laatste melding: 02-10-2021, 182-581, Leeuwarden, Leeuwarder bos