Menu

Ruwsporig harshaarveegje (Basidiodendron caesiocinereum)

  • Ruwsporig harshaarveegje
  • Ruwsporig harshaarveegje
  • Ruwsporig harshaarveegje
(c) Bregtje Miedema

Een wittig veegje op een verrot stuk hout, daar moet beslist de microscoop aan te pas komen om tot een eventuele determinatie te kunnen komen. Opvallend in dit korstje zijn de met gelige substantie gevulde cystiden en de geornamenteerde ronde sporen. De tremelloïde (in de lengte gesepteerde) basidia geven aan dat het hier om een trilzwam-achtige gaat.

Het ruwsporig harshaarveegje is saprotroof en wordt vaak aan de onderzijde van oude takken gevonden, vaak op den, maar ook wel op loofhout. In Friesland is het harshaarveegje eerder aangetroffen op Terschelling en Schiermonnikoog, en in de Compagnonsbossen bij Ravenswoud.

(c) Bregtje Miedema


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Ruwsporig harshaarveegje per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Ruwsporig harshaarveegje


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Basidiodendron caesiocinereum
Nederlandse naam: Ruwsporig harshaarveegje
Friese naam: -
In Friesland: 11 meldingen in 9 kilometerhokken
Eerste melding: 05-11-1995, 206-612, Schiermonnikoog
Laatste melding: 19-10-2020, 203-586, Veenklooster, Fogelsanghstate