Menu

Verkleurend kleefhoedje (Bolbitius titubans var. olivaceus)

  • Verkleurend kleefhoedje
  • Verkleurend kleefhoedje
  • Verkleurend kleefhoedje
(c) Bregtje Miedema

Het verkleurend kleefhoedje is een zeldzame variƫteit van de dooiergele mestzwam. Toch qua uiterlijk en ook qua biotoop verschilt deze fraaie zwam zeer veel van de zeer algemene dooiergele mestzwam.

Het verkleurend kleefhoedje heeft een prachtige, olijfgroene hoed die in verse toestand kleverig is. Bovendien lijkt de soort vooral gebonden te zijn aan paardenmest, de reden dat hij in Friesland tot nu toe slechts op twee plekken gemeld is.

Dat het verkleurend kleefhoedje niet meer als aparte soort wordt beschouwd, heeft te maken met moleculair genetisch onderzoek, waaruit naar voren is gekomen, dat deze soort onvoldoende genetische afstand tot de dooiergele mestzwam heeft om hem als aparte soort te erkennen. Overigens, het zou niemand verbazen, als over enkele jaren de inzichten weer veranderd zijn en het toch weer een aparte soort moet zijn, gezien de grote verschillen.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Verkleurend kleefhoedje per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Verkleurend kleefhoedje


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Bolbitius titubans var. olivaceus
Nederlandse naam: Verkleurend kleefhoedje
Friese naam: Ferkleurjende kleefhoed
In Friesland: 7 meldingen in 2 kilometerhokken
Eerste melding: 27-09-1984, 179-607, Ameland
Laatste melding: 06-09-2017, 202-592, Westerburen