Menu

Hanekam (Cantharellus cibarius)

  • Hanekam
  • Hanekam
  • Hanekam
(c) Sjoerd Greydanus

De hanekam is dankzij zijn eetbaarheid een bekende paddenstoel. Deze opvallende gele verschijning heeft in de vorige eeuw erg onder de verzuring geleden. In de jaren negentig van de twintigste eeuw was de hanekam in Nederland een zeer zeldzame paddenstoel. Pas na de eeuwwisseling laat de soort een goed herstel zien.

Ook in Friesland is de hanekam een steeds algemenere paddenstoel. Hij wordt het meest langs lanen en bermen aangetroffen, in bijna alle gevallen onder eik, en in enkele gevallen onder beuk.

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Hanekam per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Hanekam


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Cantharellus cibarius
Nederlandse naam: Hanekam
Friese naam: Djerreswam
In Friesland: 800-tal meldingen in 220-tal kilometerhokken
Eerste melding: 13-10-1942, 189-585, Oenkerk, Stania State
Laatste melding: jaarlijks twintigtal keer gemeld