Menu

Harige kelderzwam (Coniophora olivacea)

  • Harige kelderzwam
  • Harige kelderzwam
  • Harige kelderzwam
(c) Sjoerd Greydanus

Een kelderzwam is op zich vrij gemakkelijk te herkennen: een enigzins dikke, bruine tot bruinachtige gekleurde korstzwam die een substraat in grote plakkaten kan bedekken. De groeirand is meestal opvallend wit, vaak rafelig van witte draden. De dikke kelderzwam (Coniophora puteana) is de meest algemene, en omdat deze gemakkelijk te herkennen is, lijkt het niet nodig om deze voor verdere determinatie mee te nemen.

Toch was het deze keer gedaan, en dan blijkt ook de dikke kelderzwam een dubbelganger te hebben. Onder sterke vergroting bleek het oppervlak bedekt te zijn met kleine uitstekende haartjes waardoor het oppervlak een fluwelen uiterlijk krijgt. Onder de microscoop zijn deze haartjes gemakkelijk te herkennen als geïncrustreerde hyfen, hyfen die bedekt zijn met kristallen. De harige kelderzwam is de enige van het geslacht Coniophora die deze hyfen bezit.

In Nederland is de harige kelderzwam een zeldzame soort. Volgens de literatuur komt hij vooral op naaldhout voor, maar er zijn ook vondsten op loofhout bekend.

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Harige kelderzwam per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Harige kelderzwam


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Coniophora olivacea
Nederlandse naam: Harige kelderzwam
Friese naam: R├╗che kelderswam
In Friesland: 1 melding in 1 kilometerhokken
Eerste melding: 18-02-2017, 203-562, Olterterp, Lauswolt
Laatste melding: 18-02-2017, 203-562, Olterterp, Lauswolt