Menu

Kortstekelig lindebultje (Corynespora olivacea)

  • Kortstekelig lindebultje
  • Kortstekelig lindebultje
  • Kortstekelig lindebultje
  • Kortstekelig lindebultje
(c) Gosse Haga

Vaak komen paddenstoelen pas aan het licht, als door een storm oude takken uit de boom zijn gewaaid. Veel van deze soorten die normaliter hoog in de boom groeien, staan dan als zeldzaam te boek, terwijl ze vermoedelijk vrij algemeen zijn.

Dit geldt ook voor het korstekelig lindebultje. Het kortstekelig lindebultje is een wat harig bultje met een groenige zweem dat op lindetakken voorkomt. In Friesland zijn nu drie meldingen bekend, maar als afgevallen takken van linden systematisch zouden worden nagespeurd, zou deze soort ongetwijfeld vaker gevonden worden.

Het kortstekelig lindebultje heeft een ongeslachtelijk en een geslachtelijk stadium. De wetenschappelijke naam Corynespora olivacea verwijst naar het ongeslachtelijk stadium. Het kenmerkt zich door wormvormige ongeslachtelijke sporen die gesepteerd zijn.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Kortstekelig lindebultje per decade (periode van tien dagen) .
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Kortstekelig lindebultje


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Corynespora olivacea
Nederlandse naam: Kortstekelig lindebultje
Friese naam: Koartstikelich linebeambultsje
In Friesland: 8 meldingen in 8 kilometerhokken
Eerste melding: 15-03-2016, 196-550, Mildam
Laatste melding: 07-02-2021, 182-578, Leeuwarden, Huizum-West