Menu

Vlekkende poederparasol (Cystolepiota hetieri)

  • Vlekkende poederparasol
  • Vlekkende poederparasol
(c) Gosse Haga

De vlekkende poederparasol is een soort die zich vanaf 1990 geleidelijk vanuit Zuid-Limburg over Nederland heeft verspreid. De soort heeft een voorkeur voor kleiïge en lemige bodems, maar kan ook op basische zandgronden voorkomen.

De vlekkende poederparasol verkleurt bij aanraken snel rood. De hoed is bedekt met een vlokkige, korrelige laag, maar deze laag kan er gemakkelijk afgeveegd of afgespoeld worden. Oudere exemplaren zijn dan ook vaak kaal.

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Vlekkende poederparasol per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Vlekkende poederparasol


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Cystolepiota hetieri
Nederlandse naam: Vlekkende poederparasol
Friese naam: Plakkerige parasolzwam
In Friesland: 3 meldingen in 3 kilometerhokken
Eerste melding: 09-10-2008, 143-599, Terschelling, Donker Bos
Laatste melding: 26-09-2017, 156-560, Piaam, Buismans eendenkooi