Menu

Gesteelde druppelzwam (Dacrymyces capitatus)

  • Gesteelde druppelzwam
  • Gesteelde druppelzwam
  • Gesteelde druppelzwam
  • Gesteelde druppelzwam
(c) Sjoerd Greydanus (1,3,4) & Ben Engelen (2)

De gesteelde druppelzwam is in Friesland nog slechts weinig gemeld. Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit, dat de soort slecht herkend wordt en dat hij in werkelijkheid veel algemener is. De verspreiding in Friesland is dan ook een duidelijk voorbeeld van een waarnemerseffect. De verspreiding beperkt zich tot nu toe tot de omgeving cq. het onderzoeksgebied van de twee waarnemers van deze soort.

De gesteelde druppelzwam behoort tot de groep van de geel tot oranje gekleurde druppelzwammen. In het veld worden deze al snel benoemd als oranje druppelzwam (Dacrymyces stillatus). Pas met een loep is de kenmerkende steel van de gesteelde druppelzwam te zien. Daarnaast onderscheidt zich de gesteelde druppelzwam ook microscopisch van de oranje druppelzwam: de sporen van de gesteelde druppelzwam zijn smaller dan de sporen van de oranje druppelzwam.

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Gesteelde druppelzwam per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Gesteelde druppelzwam


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Dacrymyces capitatus
Nederlandse naam: Gesteelde druppelzwam
Friese naam: Stâldripswam
In Friesland: 16 meldingen in 13 kilometerhokken
Eerste melding: 03-01-2002, 180-553 , Joure, De Twigen
Laatste melding: 12-06-2020, 183-583 , Leeuwarden, Leeuwarder bos