Menu

Grote aderbekerzwam (Disciotis venosa)

  • Grote aderbekerzwam
  • Grote aderbekerzwam
  • Grote aderbekerzwam
  • Grote aderbekerzwam
(c) Gosse Haga

Zelfs al is het vruchtlichaam wat verschrompeld vanwege de droogte, de grote aderbekerzwam blijft goed herkenbaar aan het geplooide en geaderde in de beker. Ook microscopisch is de soort goed herkenbaar.

De grote aderbekerzwam, een saprofyt, staat op de Rode Lijst als bedreigd. De vruchtlichamen kunnen 5 tot 15 cm breed worden. De zwam heeft een voorkeur voor lemige bodems. In Friesland is de soort zeer zeldzaam. De soort wordt slechts incidenteel gemeld, met grote tussenperioden. De eerste melding stamt uit 1920, daarna zijn er registraties uit 1969, 1993, 2015 en 2019. De soort komt (relatief gezien) opvallend vaak in de omgeving van Leeuwarden voor.

(c) Gosse Haga


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Grote aderbekerzwam per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Grote aderbekerzwam


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Disciotis venosa
Nederlandse naam: Grote aderbekerzwam
Friese naam: Grutte ierk├╗mswam
In Friesland: 4 meldingen in 5 kilometerhokken
Eerste melding: 15-04-1920, omgeving van Leeuwarden (uurhok)
Laatste melding: 17-04-2019, 201-547, Oldeholtpade, Waterwingebied