Menu

Geelplaatstaalsteeltje (Entoloma xanthochroum)

Geelplaatstaalsteeltje
(c) Jan van der Heide

Het geelplaatstaalsteeltje is in heel Nederland een zeer zeldzame paddenstoel. Sinds 1990 is het staalsteeltje slechts in negen kilometerhokken gemeld. De vondst in de Rotstergaasterwallen is de eerste van Friesland en de tiende van Nederland.

Het geelplaatstaalsteeltje is aan de gele tinten en de bruine lamelsnede te herkennen, naast microscopisch de grote sporen. Hij komt voor in heischrale graslanden, duinweiden en jeneverbesstruwelen. Deze biotopen komen in Nederland vrij weinig voor. Daarom is het een goede keuze van het geelplaatstaalsteeltje om in het paddenstoelreservaat van de Rotstergaasterwallen te groeien.

De Rotstergaasterwallen telt al de hoogste dichtheid van wasplaten in Nederland, en het lijkt erop, dat ook de andere, voor schrale graslanden kenmerkende groep satijnzwammen en staalsteeltjes hier een goede biotoop hebben.

(c) Sjoerd GreydanusID-kaart
Wetenschappelijke naam: Entoloma xanthochroum
Nederlandse naam: Geelplaatstaalsteeltje
Friese naam: Gielplaatstielstâltsje
In Friesland: 1 melding in 1 kilometerhok
Eerste melding: 14-09-2014, 191-546, Rotstergaasterwallen
Laatste melding: 14-09-2014, 191-546, Rotstergaasterwallen