Menu

Zwarte trilzwam (Exidia plana)

  • Zwarte trilzwam
  • Zwarte trilzwam
  • Zwarte trilzwam
  • Zwarte trilzwam
  • Zwarte trilzwam
(c) Sjoerd Greydanus (1, 5) en Frans Ozinga (2 t/m 4)

De zwarte trilzwam is met zijn diepzwarte kleur een opvallende trilzwam die vaak stammen en takken in een brede strook overdekt. In Friesland wordt de zwarte trilzwam het meest vermeld van eik (67x) en beuk (12x), maar er zijn ook meldingen van es (1x), berk (4x) en els (1x).

De zwarte trilzwam komt in Friesland verspreid voor en is niet specifiek gebonden aan bossen. Ook in parken en plantsoenen, of langs wegbermen waar eiken staan, kan deze soort worden aangetroffen.

Zie ook...

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Zwarte trilzwam per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Exidia plana
Nederlandse naam: Zwarte trilzwam
Friese naam: Swarte trilzwam
In Friesland: 310 meldingen in 167 kilometerhokken
Eerste melding: 10-11-1968, omgeving Beetsterzwaag
Laatste melding: 11-06-2017, 181-581, Leeuwarden, Leeuwarder Bos