Menu

Rozeblauwig waskorstje (Exidiopsis effusa)

  • Rozeblauwig waskorstje
  • Rozeblauwig waskorstje
  • Rozeblauwig waskorstje
  • Rozeblauwig waskorstje
(c) Bregtje Miedema (1-3) & Sjoerd Greydanus (4)

Het in het Zomerhuisbos (Lauwersmeer) gevonden exemplaar van het rozeblauwig waskorstje deed zijn naam eer aan. Het zaagvlak van een loofboom werd voor een behoorlijk deel bedekt met een rozig wasachtig laagje dat in het veld verder niet met zekerheid te benoemen was.

Onder de microscoop vielen direct de trilzwamachtige basidia op . Deze zijn verticaal gesepteerd en hebben aan de onderzijde een wat “hangende” gesp. De sporen zijn allantoïd en vormen secundaire sporen.

De verspreiding binnen Nederland is matig algemeen. Vooral in Drenthe en in Groningen wordt de soort veel gemeld.

Het rozeblauwig waskorstje blijkt een belangrijke rol te spelen in de vorming van het natuurverschijnsel "IJshaar / Haarijs". (Evidence for biological shaping of hair ice – Hofmann, Preuss & Mätzler 2015)

Zie ook:

(c) Bregtje Miedema


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Rozeblauwig waskorstje per decade (periode van tien dagen) vanaf 2017.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Rozeblauwig waskorstje


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Exidiopsis effusa
Nederlandse naam: Rozeblauwig waskorstje
Friese naam: -
In Friesland: 14 meldingen in 8 kilometerhokken
Eerste melding: 26-03-2107, 208-594, Lauwersmeer, Diepsterbos/Zomerhuisbos
Laatste melding: 15-01-2022, 181-581, Leeuwarden, Leeuwarder bos