Menu

Langsporige korstvuurzwam (Fuscoporia ferrea)

  • Langsporige korstvuurzwam
  • Langsporige korstvuurzwam
(c) Sjoerd Greydanus

Van de resupinate korstvuurzwammen vormen de langsporige korstvuurzwam en de gewone korstvuurzwam (Fusca ferruginosa) een tweelingstel. Op het oog zijn ze bijna identiek. Net zoals tweelingen kunnen verschillen in de aan- en afwezigheid van een zomersproetje op de wang, zo verschillen deze korstvuurzwammen in de aan- en afwezigheid van setae in het trama (beide soorten hebben wel setae in het hymenium). Aan de uiterste groeirand van het vruchtlichaam zijn deze bij de gewone korstvuurzwam aanwezig en ook met een goede loep te zien (als zwarte haartjes), bij de langsporige korstvuurzwam ontbreken deze. Verder onderscheiden beide soorten zich in de grootte van de sporen, maar helaas zijn sporen niet altijd aanwezig of lastig te vinden.

Verder verschillen de beide soorten in biotoop. De langsporige korstvuurzwam komt meer voor op pleistocene zandgronden, de gewone korstvuurzwam op voedeselrijkere bossen.

De Ecologische Atlas van Drenthe vermeldt dat de langsporige korstvuurzwam veel algemener is in Drenthe dan de gewone korstvuurzwam. Er is geen reden om aan te nemen dat voor zuidoost-Friesland dit patroon anders zou zijn. De gewone korstvuurzwam is in Friesland vaker gemeld, maar vermoedelijk heeft dit ook te maken met het feit dat de langsporige korstvuurzwam niet goed bekend is geweest.

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Langsporige korstvuurzwam per decade (periode van tien dagen) van 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Langsporige korstvuurzwam


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Fuscoporia ferrea
Nederlandse naam: Langsporige korstvuurzwam
Friese naam: Langspoariche koarstfjoerswam
In Friesland: 22 meldingen in 19 kilometerhokken
Eerste melding: 25-10-1982, 210-565, Wijnjewoude, Het Oude Bos
Laatste melding: 14-12-2020, 185-556, Joure, Middenwei