Menu

Gesteelde lakzwam (Ganoderma lucidum)

  • Gesteelde lakzwam
  • Gesteelde lakzwam
  • Gesteelde lakzwam
  • Gesteelde lakzwam
  • Gesteelde lakzwam
  • Gesteelde lakzwam
  • Gesteelde lakzwam
(c) Frans Ozinga (1-4) & Sjoerd Greydanus (5-7)

De gesteelde lakzwam is een vrij algemene soort die evenwel op de Rode Lijst staat als kwetsbaar. In de omgeving van Joure steekt hij zo nu en dan de kop op. Eind negentiger jaren van de vorige eeuw had hij in het Vlecke een plekje gevonden op een dode stam waar hij het een paar jaar heeft uitgehouden als saprofiet.

In 2019 prokt deze soort in het Haulsterbos, nota bene op twee berkjes. De gesteelde lakzwam is een necrotrofe parasiet. De zwam dringt meestal via een wondplek aan de stamvoet een boom binnen, en kan dan (als saprofyt) verder leven, als de boom al gestorven is.

In Friesland komt de soort het meest voor in de bossen van Oranjewoud en van Beetsterzwaag/Olterterp. Op de Friese Waddeneilanden ontbreekt de soort. De gesteelde lakzwam groeit voornamelijk op loofbomen.

Zie ook:

(c) Frans Ozinga


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Gesteelde lakzwam per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Gesteelde lakzwam


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Ganoderma lucidum
Nederlandse naam: Gesteelde lakzwam
Friese naam: Stâllakswam
In Friesland: 52 meldingen in 33 kilometerhokken
Eerste melding: 18-10-1942, bossen Oranjewoud
Laatste melding: 30-08-2020, 198-550, Katlijk, Het Katlijker Schar