Menu

Zandputje (Geopora arenicola)

  • Zandputje
  • Zandputje
  • Zandputje
  • Zandputje
(c) Gosse Haga

Hoewel het zandputje regelmatig in het binnenland gevonden wordt, worden veel waarnemingen van deze soort in de kuststrook (duinen) en de Waddeneilanden gedaan. Dit geldt met name voor Friesland, waar de soort buiten de Waddeneilanden uitermate zeldzaam is.

Bij rijpheid is het komvormige vruchtlichaam verzonken in de zandige of lemige bodem. De binnenkant van het putje is kaal en grijzig, de buitenkant is behaard en met zandkorrels bedekt. De doorsnede van volwassen exemplaren is 1 à 2 cm.

Het zandputje vormt ectomycorrhiza met diverse loofbomen. Zo stond deze soort op Schiermonnikoog (Kapenglop) bij kruipwilg.

Zie ook:

(c) Gosse Haga


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Zandputje per decade (periode van tien dagen) N.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Zandputje


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Geopora arenicola
Nederlandse naam: Zandputje
Friese naam: Sânputsje
In Friesland: 46 meldingen in 38 kilometerhokken
Eerste melding: 01-12-1955, Schiermonnikoog
Laatste melding: 24-08-2021, 184-608, Ameland, Buurderduinen