Menu

Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica)

  • Zwartwordende wasplaat
  • Zwartwordende wasplaat
  • Zwartwordende wasplaat
(c) Sjoerd Greydanus (1,3) & Tom v.d. Kooij (2)

Veel mycologen wordens sterk aangetrokken tot de heldere, felle, gele, oranje en rode kleuren van wasplaten. De meeste wasplaten echter zijn zeldzaam, en komen vooral voor in zeldzaam geworden schrale graslanden of wegbermen en in duingebieden. Een wasplatenexcursie is dan ook altijd een goede reden om laat in de herfst een waddeneiland te bezoeken. Gelukkig zijn er uitzonderingen, en één daarvan is de zwartwordende wasplaat. De zwartwordende wasplaat kan ook aangetroffen worden in parken, plantsoenen en wegbermen.

De zwartwordende wasplaat heeft in Friesland dan ook een opvallende verspreiding. Naast het feit dat hij op alle Waddeneilanden algemeen voorkomt, mijdt hij plaatsen als Leeuwarden, Heerenveen, Joure en Drachten niet.

De zwartwordende wasplaat is een erg variabele soort. Er worden dan ook diverse variëteiten en forma's onderscheiden. Veelal worden de variaties op basis van kleur beschreven. De variëteit chloroïdes is in jonge stadium citroen- tot zwavelgeel en verkleurt na aanraking snel zwart (foto 2).

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Zwartwordende wasplaat per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Zwartwordende wasplaat


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Hygrocybe conica
Nederlandse naam: Zwartwordende wasplaat
Friese naam: Swartwurdende waaksplaat
In Friesland: 750-tal meldingen in 375-tal kilometerhokken
Eerste melding: 01-12-1953, 156-603, Terschelling
Laatste melding: jaarlijks 10-25 keer gemeld