Menu

Duidelijk elfendoekje (Hypochnicium wakefieldiae)

  • Duidelijk elfendoekje
  • Duidelijk elfendoekje
(c) Bregtje Miedema

Elfendoekjes zijn wittige korstjes waarvan de sporen dikwandig zijn. Er zijn een tiental verschillende soort elfendoekjes, maar de fijne ornamentatie van de sporen verkleint de mogelijke soorten tot het complex van de aan het kleinsporig elfendoekje verwante soorten. De beslissende eigenschap voor het duidelijk elfendoekje is de aanwezigheid van dikwandige basishyfen. Omdat de soort nog maar sinds kort in Nederland bekend is, werd voor de zekerheid de soort nog door korstzwammenspecialiste Hermien Wassink gecontroleerd. Zij bevestigde de determinatie.

Het duidelijk elfendoekje is nog maar recentelijk in Nederland bekend. Voor Friesland (zelfs voor Nederland boven de rivieren) is de vondst van 2017 in het Leeuwarder Bos de eerste melding.

(c) Bregtje Miedema


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Duidelijk elfendoekje per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Duidelijk elfendoekje


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Hypochnicium wakefieldiae
Nederlandse naam: Duidelijk elfendoekje
Friese naam: Dúdlik elfedoekje
In Friesland: 1 melding in 1 kilometerhok
Eerste melding: 15-10-2017, 182-581, Leeuwarden, Leeuwarder Bos
Laatste melding: 23-12-2017, 182-582, Leeuwarden, Leeuwarder Bos