Menu

Korsthoutskoolzwam (Kretzschmaria deusta)

  • Korsthoutskoolzwam
  • Korsthoutskoolzwam
(c) Sjoerd Greydanus

Van de korsthoutskoolzwam kunnen het gehele jaar door de vruchtlichamen aangetroffen worden. De soort is meerjarig. In het voorjaar verschijnen nieuwe vruchtlichamen als grijze plakkaten met een witte rand. Bij rijping gaan ze over naar een zwart stadium dat op den duur op verbrand, verkoold hout lijkt en gemakkelijk afbrokkelt.

De korsthoutskoolzwam is een zwakteparasiet die nog gezonde bomen infecteert. De zwam veroorzaakt zachtrot en verzwakt bomen zodanig aan de basis, dat er een grote kans is op stambreuk.

De korsthoutskoolzwam kan op dode stammen en stronken verder groeien.

In Friesland komt de soort het meest voor op beuk. Verder is de korsthoutskoolzwam gemeld van eik, linde, els en berk.

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Korsthoutskoolzwam per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Korsthoutskoolzwam


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Kretzschmaria deusta
Nederlandse naam: Korsthoutskoolzwam
Friese naam: Koarsthoutskoalzwam
In Friesland: 225 meldingen in 89 kilometerhokken
Eerste melding: 18-10-1976, 129-588, Vlieland
Laatste melding: 25-12-2021, 202-564, Olterterp, Achterbos