Menu

Groene glibberzwam (Leotia lubrica)

  • Groene glibberzwam
  • Groene glibberzwam
  • Groene glibberzwam
(c) Sjoerd Greydanus

De groene glibberzwam valt ondanks zijn gelige kleur en zijn bijzondere vorm niet gemakkelijk op, omdat hij vaak aan de uiterste rand van lanen staat en in de herfst bijna onzichtbaar is tussen geel en bruin verkleurde bladeren. De groene glibberzwam behoort tot de zakjeszwammen en kan tot een tiental centimeter groot worden. Meestal staat hij in groepjes bij elkaar.

Tot en met 1999 behoorde de groene glibberzwam tot de zeldzame paddenstoelen en werd hij in Friesland slechts sporadisch gemeld. Na 2000 veranderde dit beeld en werd de groene glibberzwam vaker aangetroffen. Het jaar 2010 en 2012 bleken zelfs topjaren met meer dan 30 meldingen. De opvallende paddenstoel is nu zo algemeen geworden, dat hij niet meer op de Rode lijst voorkomt.

De groene glibberzwam komt in Friesland vooral voor langs de lanen in de bossen van Oranjewoud, Gaasterland, het Drents-Friese-Wold en de Wâlden.

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Groene glibberzwam per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Groene glibberzwam


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Leotia lubrica
Nederlandse naam: Groene glibberzwam
Friese naam: Griene glysterswam
In Friesland: 355-tal meldingen in 125-tal kilometerhokken
Eerste melding: 01-12-1853, omgeving Veenwouden
Laatste melding: jaarlijks 5-tal keer gemeld