Menu

Gewone morielje (Morchella esculenta)

  • Gewone morielje
  • Gewone morielje
  • Gewone morielje
(c) Durk Venema & Gosse Haga (2-3)

De gewone morielje is een typische voorjaarssoort die vooral in april en mei wordt gemeld.

In Friesland is deze soort niet algemeen, en is voornamelijk van de Waddeneilanden gemeld. Verder is hij gemeld in Wijckel, de eerste keer in 1972 en vervolgens ruim veertig jaar later vanaf 2014 bijna jaarlijks. Verder is de soort gemeld in 1966 (Schiermonnikoog, Ameland), 1968 (Schiermonnikoog), 1989 (Terschellling), 1991 (Terschelling) en 2011 (Terschelling). Vermoedelijk kan de soort wel ieder jaar op de Waddeneilanden worden aangetroffen, maar komen deze meldingen niet in het karteringsbestand van de Nederlandse Mycologische Vereniging terecht.

De gewone morielje staat op de rode lijst als kwetsbaar. Het is bekend dat de soort sinds de zestiger jaren sterk achteruit is gegaan. De soort komt op humeus zand, leem of klei voor, en groeit dan saprotroof op wortels van bomen, struiken en kruidachtige planten. Hij kan in loofbossen, parken, plantsoenen en struwelen worden aangetroffen.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Gewone morielje per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Gewone morielje


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Morchella esculenta
Nederlandse naam: Gewone morielje
Friese naam: Gewoane morielje
In Friesland: 19 meldingen in 15 kilometerhokken
Eerste melding: 08-05-1968, 206-610, Schiermonnikoog
Laatste melding: 15-03-2020, 171-554, Wijckel, Van Coehoornbos