Menu

Russenknolkelkje (Myriosclerotinia curreyana)

  • Russenknolkelkje
  • Russenknolkelkje
  • Russenknolkelkje
  • Russenknolkelkje
  • Russenknolkelkje
  • Russenknolkelkje
  • Russenknolkelkje
  • Russenknolkelkje
(c) Gosse Haga (1-4), Sjoerd Greydanus (5-6), Frans Ozinga (7-8)

Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten vinden als beheerders van natuurterreinen de pitrus wel eens een lastige gast. Maar dat is de plant voor (amateur-)mycologen niet. Zij weten dat je in pitruspollen verrassingen tegen kunt komen in de vorm van kleine paddenstoelen.

Een mooi voorbeeld daarvan is het russenknolkelkje. In het voorjaar is deze parasitaire zwam te vinden in natte terreinen op rottende pitrusstengels, op de grond of er vlak boven. Vaak komt de soort massaal voor op plekken waar de pitrusstengels liggen te rotten. Het bruingekleurde paddenstoeltje ontstaat uit een zwart sclerotium dat zich in de stengel bevindt. De lengte van de steel is afhankelijk van de lichtomstandigheden; naarmate het russenknolkelkje zich dieper in de rottende massa bevindt, is zijn steel langer om de vrije ruimte te bereiken voor zijn sporenverspreiding.

In Friesland is deze soort tot nu toe slechts enkele keren gemeld, en met grote tussenpozen, eens per drie Ɣ vier jaar. Hij is gemeld in als nat bekend staande natuurterreinen, zoals Fochtelooƫrveen en Diaconieveen, maar ook in Lauswolt, het bosgebied bij Olterterp/Beetzterzwaag en in Drachten. Ofwel, overal waar pitrus geen droge voeten heeft, lijkt het russenknolkelkje een gunstige groeiplaats te hebben. De meldingen zijn gedaan in de periode van eind maart tot begin juni.

(c) Gosse Haga


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Russenknolkelkje per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Russenknolkelkje


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Myriosclerotinia curreyana
Nederlandse naam: Russenknolkelkje
Friese naam: Ruskeknoltsjelkje
In Friesland: 11 meldingen in 11 kilometerhokken
Eerste melding: 04-06-1995, 210-553, Elsloo, Tronde
Laatste melding: 09-04-2016, 164-538, Oudemirdum, Oude Mirdumer Klif