Menu

Niersporig wasbekertje (Orbilia delicatula)

  • Niersporig wasbekertje
  • Niersporig wasbekertje
  • Niersporig wasbekertje
(c) Sjoerd Greydanus

Het niersporig wasbekertje is een gelig doorschijnend schijfje dat meestal op loofhout groeit. Soms groeit hij bij of op dunne korstzwammen. Als wasbekertje is dit kleine paddenstoeltje gemakkelijk herkenbaar, maar helaas zien zijn naaste familieleden er vrij eender uit. En dus moet de microscoop eraan te pas komen.

Zoals de Nederlandse naam al aanduidt heeft dit wasbekertje niervormige, soms bijna cirkelvormige sporen. Tegelijk zijn de sporen erg klein, zo klein zelfs, dat men in eerste instantie het gewriemel in het preparaat niet als sporen herkent.

Het niersporig wasbekertje is een algemene paddenstoel in Nederland. Toch is de verspreiding vooral geconcentreerd in enkele gebieden. De wasbekertje hebben de twijfelachtige faam dat ze erg lastig te determineren zijn, zodat de meeste mycologen ze liever laten liggen. Als in Friesland deze schijfjes consequent worden onderzocht, zal ongetwijfeld het aantal meldingen sterk toenemen.

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Niersporig wasbekertje per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Niersporig wasbekertje


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Orbilia delicatula
Nederlandse naam: Niersporig wasbekertje
Friese naam: -
In Friesland: 11 meldingen in 9 kilometerhokken
Eerste melding: 25-02-2002, 165-541, Oudemirdum, Elfbergen
Laatste melding: 27-09-2021, 194-550, Oranjewoud, Harinxmabossen