Menu

Grasknikkertje (Phomatospora dinemasporium)

  • Grasknikkertje
  • Grasknikkertje
(c) Henk Dijkstra

Het grasknikkertje leeft een vrij onopvallend bestaan op afgestorven stengels van grasachtigen. Pas met een loep worden de lange stekels aan de buitenzijde van het kleine paddenstoeltje zichtbaar. Het grasknikkertje schijnt vrij algemeen te zijn, maar is afhankelijk van liefhebbers voor kleine ascomyceten om ontdekt te worden. In 2018 is deze soort voor het eerst in Friesland door Henk Dijkstra gemeld.

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Grasknikkertje per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Grasknikkertje


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Phomatospora dinemasporium
Nederlandse naam: Grasknikkertje
Friese naam: Gersknikkertsje
In Friesland: 1 melding in 1 kilometerhok
Eerste melding: 18-12-2018, 201-578, Eastermar
Laatste melding: 18-12-2018, 201-578, Eastermar