Menu

Zadelzwam (Polyporus squamosus)

  • Zadelzwam
  • Zadelzwam
  • Zadelzwam
  • Zadelzwam
  • Zadelzwam
(c) Sjoerd Greydanus

De opvallende forse vruchtlichamen van de zadelzwam kunnen al vroeg in het jaar aangetroffen worden. De zadelzwam is een nectrofe parasiet die via wonden de boom binnendringt. Vaak komt hij dan ook hoog in bomen voor op taklittekens of snoeiwonden. Als de boom is afgestorven, leeft hij verder als saprofiet.

De zadelzwam kan op diverse soorten loofbomen voorkomen. In Friesland is de soort gemeld op: esdoorn, els, beuk, es, populier, eik, wilg en iep. Doordat de zadelzwam geen specifieke voorkeur heeft, komt hij in Friesland overal voor waar oude en zieke bomen zijn.

Zadelzwam blijven lang herkenbaar, zelfs al zijn ze grotendeels verrot. Op rottende zadelzwammen is in Friesland het ingedeukt meniezwammetje gevonden.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Zadelzwam per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Zadelzwam


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Polyporus squamosus
Nederlandse naam: Zadelzwam
Friese naam: Sealswam
In Friesland: 480-tal meldingen in 310-tal kilometerhokken
Eerste melding: 26-10-1931, 161-581, omgeving Sexbierum
Laatste melding: jaarlijks 10-15 keer gemeld