Menu

Duinfranjehoed (Psathyrella ammophila)

Duinfranjehoed
(c) Sjoukje Mulder

Het geslacht van de franjehoeden staat als erg lastig te boek, de soorten lijken veel op elkaar en voor de meeste soorten is microscopische determinatie nodig. De duinfranjehoed is hierop een uitzondering. Deze franjehoed is vooral aan zijn groeiwijze te herkennen: hij groeit op afgestorven wortels van grassoorten, en dan met name van helm. De duinfranjehoed is dan ook tussen het helm in de duinen langs de zeereep een vrij algemene verschijning.

In Friesland komt de soort alleen op de Waddeneilanden voor. Hij kan hier vanaf het voorjaar tot in de vroege winter worden aangetroffen.

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Duinfranjehoed per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Duinfranjehoed


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Psathyrella ammophila
Nederlandse naam: Duinfranjehoed
Friese naam: DĂșnfranjehoed
In Friesland: 130-tal meldingen in 105-tal kilometerhokken
Eerste melding: 10-09-1954, Terschelling
Laatste melding: op Waddeneilanden ieder jaar gemeld