Menu

Kleinsporige franjehoed (Psathyrella laevissima)

  • Kleinsporige franjehoed
  • Kleinsporige franjehoed
  • Kleinsporige franjehoed
  • Kleinsporige franjehoed
  • Kleinsporige franjehoed
  • Kleinsporige franjehoed
(c) Sjoerd Greydanus

Niet alleen de sporen van de kleinsporige franjehoed zijn klein, maar ook de paddenstoel zelf blijft klein en is in zijn grootte dan te onderscheiden van de veel algemenere witsteelfranjehoed (Psathyrella piluliformis). Beide soorten groeien graag in bundels.

Het onderscheidend kenmerk tussen beide soorten is de vorm van de cystiden. De pleurocystiden van de kleinsporige franjehoed hebben een opvallend aanhangsel aan de top; de cheilocystiden zijn kort en bijna ballonvormig.

De kleinsporige franjehoed is nog maar sinds 1990 in Nederland bekend. Hij komt het meeste voor in Drenthe.

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Kleinsporige franjehoed per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Kleinsporige franjehoed


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Psathyrella laevissima
Nederlandse naam: Kleinsporige franjehoed
Friese naam: Lytssporige franjehoed
In Friesland: 5 meldingen in 5 kilometerhokken
Eerste melding: 18-03-2017, 202-563, Olterterp, Lauswolt
Laatste melding: 18-09-2020, 217-563, Haulerwijk, Het Blauwe Bos