Menu

Brandnetel-zeggeroest (Puccinia urticata)

  • Brandnetel-zeggeroest
  • Brandnetel-zeggeroest
(c) Frans Ozinga

In de Boksleatpolder bij Snikzwaag vond Frans Ozinga een oranjerode roest op grote brandnetel (Urtica dioica), die op bladeren, stengels en bladstelen sterke zwellingen en vergroeiingen veroorzaakt. De gele kroontjes produceren in deze fase aeciosporen die later door de wind worden verspreid en in dit geval verschillende zeggesoorten kunnen infecteren. Vandaar dat de gevonden schimmel brandnetel-zeggeroest wordt genoemd. De verschillende aantastingen zorgen voor een prachtig kleurenpallet.

De meeste roesten moeten microscopisch gecontroleerd worden. Ook deze. Toch lijkt op basis van de plant waarop de roest is aangetroffen, een zekere determinatie al mogelijk te zijn. Op brandnetel zijn er dan twee mogelijkheden: er is een soort die geen zwellingen of vervormingen veroorzaakt en er is een soort die wél zwellingen op bladstelen en stengels laat zien. In het laatste geval gaat het dus om de brandnetel-zeggeroest. Het is natuurlijk altijd geruststellend, wanneer blijkt, dat de maten van de waargenomen aeciosporen daarmee overeenkomen.

Gezien de landelijke verspreiding van brandnetels en zeggen is vermoedelijk de brandnetel-zeggeroest geen zeldzaamheid in Nederland. Aangezien er tot nu toe weinig "officiële" meldingen zijn geregistreerd, staat deze roest nog als zeer zeldzaam te boek.

(c) Frans Ozinga


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Brandnetel-zeggeroest per decade (periode van tien dagen) vanaf 2017.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Puccinia urticata
Nederlandse naam: Brandnetel-zeggeroest
Friese naam: -
In Friesland: 1 melding in 1 kilometerhok
Eerste melding: 30-03-2017, 183-559, Joure, Boksleatpolder
Laatste melding: 30-03-2017, 183-559, Joure, Boksleatpolder