Menu

Poederig dwergkorstje (Trechispora stevensonii)

  • Poederig dwergkorstje
  • Poederig dwergkorstje
(c) Bregtje Miedema

Dwergkorstjes zijn in het veld niet met zekerheid te benoemen alhoewel je bij het poederig dwergkorstje toch wel iets van een vermoeden zou kunnen hebben.

Onder de microscoop is na het zien van de anamorfe “puzzelstukjes” de naam al snel bevestigd: poederig dwergkorstje. Deze puzzelstukjes zijn ongeslachtelijke (conidiën-)sporen die gevormd worden door het afsnoeren van kortcellige hyfen.

De geslachtelijke sporen zijn ellipsoid, geornamenteerd en meten 4-4½ x 3-3½ µm.

Het poederig dwergkorstje is saprotroof op hout, vrij zeldzaam en is in Friesland vooral aangetroffen op de Waddeneilanden.

Zie ook:

(c) Bregtje Miedema


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Poederig dwergkorstje per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Poederig dwergkorstje


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Trechispora stevensonii
Nederlandse naam: Poederig dwergkorstje
Friese naam: Poeierich dwerchkoarstke
In Friesland: 6 meldingen in 5 kilometerhokken
Eerste melding: Waddeneilanden, details niet bekend
Laatste melding: 11-09-2017, 202-591, Westerburen