Menu

Beukendopgeweizam (Xylaria carpophila)

  • Beukendopgeweizam
  • Beukendopgeweizam
  • Beukendopgeweizam
(c) Sjoerd Greydanus

De beukendopgeweizwam werd pas in 1994 voor het eerst in Friesland ontdekt, nadat een artikel in de Coolia (mededelingenblad van de Nederlandse Mycologische Vereniging) op het bestaan van deze soort had gewezen. Toen bleek direct, dat de beukendopgeweizwam onder beuken een algemene verschijning is. Het onopvallende paddenstoeltje werd in 1994 een 30-tal keer gemeld.

Zoals de naam al zegt groeit de beukendopgeweizwam alleen op oude beukendopjes. Echter, om deze zwam te vinden is enige graafwerk nodig. De rottende beukendopjes waarop de beukendopgeweizwam groeit, zijn altijd bedekt door een (dikke) laag van afgevallen bladeren. Op direct zichtbare, op de grond liggende napjes komt dit geweizwammetje bijna nooit voor.

Verder is de beukendopgeweizwam qua habitat weinig kieskeurig. Hij komt zowel voor in oudere beukenbossen op de zandgronden van Friesland als in jonge bosaanplant op de klei.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Beukendopgeweizam per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.
De eerste twee cijfers geven de maand aan. Het derde cijfer geeft de decade aan. 1: dag 1 - 10, 2: dag 11 - 20, 3: dag 21 tot einde van de maand.


Verspreidingskaart

Beukendopgeweizam


ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Xylaria carpophila
Nederlandse naam: Beukendopgeweizam
Friese naam: Boekeldopgeweiswam
In Friesland: 390-tal meldingen in 115-tal kilometerhokken
Eerste melding: 06-02-1994, 203-563, Olterterp, Lauswolt
Laatste melding: jaarlijks 15-tal keer gemeld