Menu

Tweede vondst van Nederland (25-02-2017)

Wie eenmaal aan de microscopische schoonheid van korstzwammen geproefd heeft, heeft een hobby voor het leven. Sinds enkele jaren heeft Bregtje Miedema zich in korstzwammen gespecialiseerd. Ze heeft al vele eerste vondsten van Friesland op haar naam staan. Bij Kollum trof ze een wit korstje aan, dat behalve een nieuwe soort voor Friesland zelfs de tweede vondst van Nederland blijkt te zijn.
Ga naar... Trechispora dimitica.

Eerste nieuwelingen van 2017 (10-02-2017)

Doordat in de winter nauwelijks plaatjeszwammen voorkomen, kan de aandacht uitgaan naar houtzwammen en ascomyceten, die minder gevoelig zijn voor winterse omstandigheden, omdat ze in hun microbiotoop meer beschermd zijn tegen de invloed van vorst of droogte, zoals bijvoorbeeld onder bladeren of op dood hout. Aandacht voor deze soorten levert al snel mooie vondsten op, zeker in Friesland waar deze groepen altijd relatief onderbelicht zijn gebleven.

Het is dan natuurlijk extra motiverend, dat al vroeg in het begin van 2017 weer nieuwe soorten aan de lijst van Friesland kunnen worden toegevoegd.
Ga naar...

En doordat inzichten in soorten wijzigen, zou een soort opeens wel zeldzamer kunnen zijn dan de gegevens doen vermoeden.
Ga naar... de echte vuurzwam.

25 nieuwe soorten in het 25-jarige jubileum (10-02-2017)

In 2016 vierde de Paddenstoelenwerkgroep Friesland haar 25-jarig jubileum. De excursie die ter gelegenheid van het jubileum werd gehouden, was al een groot succes, ondanks het feit dat deze vervroegd moest worden afgebroken door het slechte weer. Nu de leden van de werkgroep hun gegevens hebben ingeleverd, blijkt het jubileum nog een mijlpaal te hebben bereikt: er zijn 25 nieuwe soorten voor Friesland gevonden.

Dat er nog steeds nieuwe soorten worden gemeld/gevonden heeft verschillende redenen: veranderingen in het milieu, bijvoorbeeld door temperatuurstijgingen of door houtkap en bodemverstoring, geven ruimte aan andere soorten; groepen die vroeger weinig aan bod kwamen, zoals korstzwammen en ascomyceten, worden intensiever onderzocht; de werkgroep zoekt bewust nog weinig geïnventariseerde gebieden op.

Enkele in 2016 gemelde nieuwe soorten zijn:

Uit de lucht komen vallen (14-01-2017)

Een gelukkige samenloop van omstandigheden, soms is er niet meer nodig om op een bijzondere paddenstoel te stuiten.
Ga naar...de getande boomkorst.

De Groene Ster (Leeuwarden) (01-01-2017)

Op 5 november werd de laatste excursie van de werkgroep in de Groene Ster gehouden. De opkomst was zeer hoog, naast de werkgroepleden waren ook een vijftal belangstellenden naar de verzamelplaats op het parkeerterrein gekomen. De excursie werd gehouden in het deel dat begrensd wordt door kilometerhok 187-581, waar tot dan toe een 140-tal soorten waren gevonden.
Lees meer...

De Slotplaats (Bakkeveen) (28-10-2016)

Op 20 oktober 2016, in de herfstvakantie, organiseerde de paddenstoelenwerkgroep een extra excursie. Dankzij de regen kwamen de paddenstoelen langzamerhand spreekwoordelijk uit de grond, en het was al bekend, dat in De Slotplaats een redelijke hoeveelheid soorten stonden.
Lees meer...

Jubileumexcursie Ameland, Buurderduinen (20-10-2016)

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Paddenstoelen Werkgroep Friesland werd op 8 oktober 2016 een excursie op Ameland gehouden. September was veel te droog geweest, maar in het begin van oktober was hier en daar regen gevallen en leek het paddenstoelseizoen een beetje op gang te komen. Vol goede moed vertrokken twaalf leden om half tien vanuit Holwerd.
Lees meer...

PWF in Nieuwe Encyclopedie Friesland (19-09-2016)

Opgericht in 1991 heeft de Paddenstoelen Werkgroep Friesland al veel onderzoek naar de Friese paddenstoelen verricht. Door het werk van de leden van de werkgroep is in de laatste decennia veel meer omtrent de verspreiding van verschillende soorten bekend geworden. Bovendien hebben de leden talloze nieuwe soorten voor Friesland ontdekt. In het jubileumjaar is daarom de vermelding in de Nieuwe Encyclopedie Friesland een kroon op al deze arbeid.
Lees meer...

Soortendag in Leeuwarder bos (12-06-2016)

Op 12 juni werd de traditionele soortendag in het Leeuwarder bos gehouden. Hoewel juni niet de meest geschikte periode is voor paddenstoelen, gaat de Paddenstoelen Werkgroep Friesland mee in de traditie om naar nieuwe soorten te zoeken. Van de zware regenbuien had Friesland weinig meegekregen, zodat de omstandigheden voor de groei van paddenstoelen te droog bleven. Op het eerste gezicht leek het dan ook een nutteloze exercitie te worden, de harde uitgedroogde grond nodigde zelfs niet eens uit tot een wandeling.

Lees meer...

Ontwijk (Donkerbroek) (28-05-2016)

Het Ontwijk is een gevarieerd, kleinschalig bos bij Donkerbroek met lanen, heide, veentjes en met de Wandelbos. Tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn in het bosje jaarlijks bomen aangeplant door scholieren. Beuk, eik, lijsterbes, berk geven het Ontwijk de nodige variatie om het voor paddenstoelen gunstig te maken. Vier leden trotseerden de zwermen muggen om op zoek te gaan naar nieuwe soorten voor het gebied. Het gebied omvat vier kilometerhokken. Besloten werd om de route zo te kiezen, dat twee kilometerhokken bezocht werden, namelijk 211-577 en 212-558.

Lees meer...