Menu

Jouster paddenstoelen (03-02-2019)

Eén van de vele voordelen van de paddenstoelenhobby is, dat je niet ver hoeft te reizen, maar in je eigen omgeving voldoende interessante soorten kunt vinden. Frans Ozinga inventariseert al jaren diverse terrein in en rondom Joure. Hier ontdekte hij ook de blauwgrijze schorsmycena, een soort die na zijn artikel in 2006 minder zeldzaam is geworden. In Friesland heeft hij deze soort letterlijk op de kaart gezet.

Ga naar...

Een koude speurtocht (03-02-2019)

Voor 2019 begon de eerste excursie in het Leeuwarder bos na een matige nachtvorst. In het open terrein was alles bedekt met een dun laagje rijp, maar onder de bomen was het vorstvrij gebleven. Weliswaar waren de plaatjeszwammen ook daar bevroren, maar nog goed herkenbaar.

Sinds de start van het inventarisatieproject worden elke excursie nieuwe soorten voor het Leeuwarder bos gevonden, zodat langzamerhand het soortenaantal de 300-grens nadert. Ook tijdens deze excursie werden vier nieuwe soorten geregistreerd.

Ga naar...Alles tussen de oren.

Jaarafsluiting in het Leeuwarder bos (18-01-2019)

In 2018 is het Leeuwarder Bos maandelijks door de Paddenstoelen Werkgroep Friesland bezocht, behalve in juli, toen er vanwege de droogte geen paddenstoelen werden verwacht. In totaal werden in 2018 171 soorten gevonden. Hiervan waren 66 nieuw voor het Leeuwarder bos. In totaal zijn er nu 296 soorten in het Leeuwarder bos bekend.

Door de droge, lange hittegolf was een deel van het jaar zeer slecht, maar gelukkig herstelde de regen aan het einde van 2018 de schade enigszins. Opvallend genoeg waren november en december de soortenrijkste excursies van 2018, met beide ruim 40 soorten.

Ga naar... een soortenrijke jaarafsluiting.

Enkele bijzondere vondsten in 2018 (27-12-2018)

Over de droogte in 2018 en het matige paddenstoelseizoen is al genoeg geschreven. Maar hoe relatief schaars het dan ook aan paddenstoelen mocht zijn, altijd zullen er soorten gevonden worden die bijzonder of opmerkelijk of gewoonweg mooi zijn. En dat moge blijken uit dit overzicht:

Park Vijversburg (Tytsjerk) (25-11-2018)

De langdurige droogte bleek funest te zijn voor het wasplatenreservaat. Door een totaal ontbreken van paddenstoelen moest de geplande excursie naar de Rotstergaasterwallen dan ook afgelast worden. Als alternatief werd het park Vijversburg uitgekozen. In het park zijn al ruim driehonderd soorten bekend, en de kans op paddenstoelen leek hier dan ook groter. Toch, ook in Vijversburg moest nog goed gezocht worden, wat uiteindelijk een zeventigtal soorten opleverde. Opvallend was, dat het alleen algemene tot zeer algemene soorten waren. Kennelijk zijn deze soorten ook zo algemeen omdat ze goed bestand zijn tegen het afwisselende Nederlandse klimaat.

Lees meer...

Fogelsanghstate (Veenklooster) (04-11-2018)

Op een mooie herfstdag had een grote groep zich op het parkeerterrein van de Fogelsanghstate verzameld. Het is natuurlijk een inspirerende start van een excursie, als je uit de auto stapt en direct al fraaie, relatief forse paddenstoelen ziet. Onder eiken aan de rand van het parkeerterrein stonden het schaapje (Lactifluus vellereus) en grofplaatrussula's (Russula nigricans), met op hun wegrottende hoeden de poederzwamgast (Asterophora lycoperdoides). Drie soorten als proloog van een excursie die uiteindelijk 72 soorten zou opleveren.

Lees meer...

De fraaie kroontjesknotszwam trekt Friesland binnen (14-10-2018)

In het zuiden van Nederland is de kroontjesknotszwam al een algemene paddenstoel. In Noord-Nederland is deze soort nog steeds zeldzaam, maar het lijkt erop, dat de soort met de warmte opschuift, en via de Flevopolders Friesland binnentrekt. De eerste melding in Friesland dateerde uit 2014. Vier jaar later is deze knotszwam weer gevonden.

Ga naar... de kroontjesknotszwam.

Het onbekende foprouwschoteltje (28-09-2018)

Het foprouwschoteltje werd pas in 2017 voor de eerste keer in Friesland gemeld, hoewel de soort als matig algemeen wordt beschouwd. Het kleine schijfje groeit vrij onopvallend op verrotte takken. Maar met het juiste zoekbeeld en gericht zoeken zal deze soort ongetwijfeld vaker worden gevonden en gemeld.

Ga naar... het foprouwschoteltje.

Burgemeester Rasterhoffpark (Sneek) (23-09-2018)

Acht deelnemers hadden zich op de parkeerplaats van het Van der Valk-hotel in Sneek verzameld om met de eerste najaarsexcursie van de paddenstoelenwerkgroep in 2018 mee te gaan. Het Rasterhoffpark is een vrij jong park dat deels ligt op de oude vuilstortplaats. Het stadspark is ongeveer 30 hectare groot en erg afwisselend. Er waren al ruim 150 soorten paddenstoelen in het park bekend, dus een iedereen was hoopvol gestemd om mooie soorten te vinden.

Lees meer...

En weer in het Leeuwarder bos (28-08-2018)

Tijdens de soortendag in het Leeuwarder bos op 10 juni 2018, werd al duidelijk dat warmte en droogte hun tol begonnen te eisen. Met veel moeite werden toen slechts twee soorten gevonden. De zomermaanden waren zo droog, dat de excursies werden uitgesteld totdat er weer voldoende regen zou vallen. Eind augustus was het dan eindelijk zover om met goede moed naar het Leeuwarder bos te gaan. Een week na de Reuzen, zodat ook enkele paddenstoelen de tijd hadden om reusachtig uit te groeien.

Ga naar... Wedijveren met de slakken.