Menu

De fraaie kroontjesknotszwam trekt Friesland binnen (14-10-2018)

In het zuiden van Nederland is de kroontjesknotszwam al een algemene paddenstoel. In Noord-Nederland is deze soort nog steeds zeldzaam, maar het lijkt erop, dat de soort met de warmte opschuift, en via de Flevopolders Friesland binnentrekt. De eerste melding in Friesland dateerde uit 2014. Vier jaar later is deze knotszwam weer gevonden.

Ga naar... de kroontjesknotszwam.

Het onbekende foprouwschoteltje (28-09-2018)

Het foprouwschoteltje werd pas in 2017 voor de eerste keer in Friesland gemeld, hoewel de soort als matig algemeen wordt beschouwd. Het kleine schijfje groeit vrij onopvallend op verrotte takken. Maar met het juiste zoekbeeld en gericht zoeken zal deze soort ongetwijfeld vaker worden gevonden en gemeld.

Ga naar... het foprouwschoteltje.

Burgemeester Rasterhoffpark (Sneek) (23-09-2018)

Acht deelnemers hadden zich op de parkeerplaats van het Van der Valk-hotel in Sneek verzameld om met de eerste najaarsexcursie van de paddenstoelenwerkgroep in 2018 mee te gaan. Het Rasterhoffpark is een vrij jong park dat deels ligt op de oude vuilstortplaats. Het stadspark is ongeveer 30 hectare groot en erg afwisselend. Er waren al ruim 150 soorten paddenstoelen in het park bekend, dus een iedereen was hoopvol gestemd om mooie soorten te vinden.

Lees meer...

En weer in het Leeuwarder bos (28-08-2018)

Tijdens de soortendag in het Leeuwarder bos op 10 juni 2018, werd al duidelijk dat warmte en droogte hun tol begonnen te eisen. Met veel moeite werden toen slechts twee soorten gevonden. De zomermaanden waren zo droog, dat de excursies werden uitgesteld totdat er weer voldoende regen zou vallen. Eind augustus was het dan eindelijk zover om met goede moed naar het Leeuwarder bos te gaan. Een week na de Reuzen, zodat ook enkele paddenstoelen de tijd hadden om reusachtig uit te groeien.

Ga naar... Wedijveren met de slakken.

Werkgroepbijeenkomst op 3 september (23-08-2018)

Op maandagavond 3 september 2018 houdt de Paddenstoelen Werkgroep Friesland haar eerste najaarsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de datums voor de excursies definitief vastgesteld. Gepland staan excursies in het Rasterhoff-park (Sneek), de Fogelsanghstate (Veenklooster) en de Rotstergaasterwallen (Rotstergaast).

Hoe het de paddenstoelen in de herfst na de extreme droogte zal vergaan, is nog de grote vraag. Normaliter worden er in juli en augustus al volop boleten en russula's gevonden. Schuift alles op totdat de omstandigheden gunstig zijn geworden? Slaan veel soorten een jaar over? Ongetwijfeld zullen wel de drie soorten die in 2017 het meeste zijn gemeld, ook in 2018 worden gevonden.

Ga naar:

Ga naar... het activiteitenprogramma, dat regelmatig wordt bijgwerkt.

Paddenstoel van het jaar (21-08-2018)

Door de Nederlandse Mycologische Vereniging is de groene glibberzwam tot paddenstoel van het jaar 2018 uitgeroepen. Deze soort komt in Friesland matig algemeen voor, met name in het de Wâlden, het Drents-Friese Wold en Oranjewoud.

De groene glibberzwam groeit vanaf begin augustus tot en met eind november. Het is de vraag, of de groene glibberzwam in 2018 vaak zal worden aangetroffen. In een ander droog jaar (2013) werd de soort slechts een vijftal keren gemeld.

Ga naar… de groene glibberzwam.

Overlevingskunst (18-08-2018)

Phallus impudicus

Na de langste droogteperiode in Nederland sinds het begin van de metingen kwam er donderdag 9 augustus eindelijk de langverwachte regen. In ieder geval in Friesland. In al die afgelopen gortdroge weken was er op paddenstoelengebied niet zoveel te beleven. Ok, meerjarige paddenstoelen als de echte tonderzwam (Fomes fomentarius) kwam je wel tegen en ook een enkele zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) of harslakzwam (Ganoderma resinaceum). Maar verder?

Toch kan het snel veranderen. Amper een week na de eerste regenval is er al weer het nodige te zien. Gosse Haga liep zes dagen later door het Rijsterbos. Nu eens niet in de eerste plaats voor de natuur, maar voor de cultuur (de kunstenaarsactiviteit Lûd). Maar wie schetst zijn verbazing, hij komt al diverse verse paddenstoelen tegen: grasleemhoeden (Agrocybe pediades) , een plooirokje (Parasola plicatilis) en, toch wel heel aardig, een grote stinkzwam (Phallus impudicus). Bovendien eentje die zijn groene slijmerige sporenlaag al kwijt is.

De truc van het mycelium, van het netwerk van schimmeldraden, om gelijk na de eerste regen weer de draad op te pakken? Dat zal liggen in het optreden van een soort ruststadium waarbij mogelijk ook delen van het mycelium afsterven. Zodra er flink regen valt, zal de zwam weer ‘tot leven komen’ en ook de ontwikkeling van de vruchtlichamen kan weer gewoon doorgaan. Toch blijf je je verbazen.

Ga naar... de grote stinkzwam.

Juni-excursies in het Leeuwarder bos (24-06-2018)

In juni werden twee excursies in het Leeuwarder bos gehouden. De eerste op 2 juni 2018 was een reguliere werkgroep-excursie die twee dagen na hevige stortbuien plaatsvond. Dankzij het water leken de paddenstoelen op te gaan bloeien. Ten opzichte van de vorige voorjaarsexcursies stonden er al relatief veel plaatjeszwammen. De volgende was de traditionele soortendag in het Leeuwarder bos. In de tussenliggende week was het erg warm en droog geweest, waardoor de bloei slechts van korte duur bleek. Slechts met moeite werden nog twee plaatjeszwammen gevonden.

Ga naar... Na regen komen graspaddenstoelen.

Buismans eendenkooi in Piaam (13-06-2018)

Als vrijwilliger van It Frsyke Gea zorgt Joop Leertouwer voor het onderhoud van Buismans eendenkooi in Piaam. Dat geeft hem de unieke mogelijkheid om het gehele jaar door naar paddenstoelen in dit beschermde stukje natuur te zoeken. Tot nu toe zijn er 110 soorten geregistreerd. Sommige soorten blijken in Friesland alleen in deze eendenkooi voor te komen.

Ga naar...

Honderdvijftig fynsten (11-06-2018)

Afgelopen periode zijn de Fynsten van de vroegere website (menu-item archief) naar de huidige overgezet. Er zijn nu ruim 150 soorten onder deze rubriek beschreven. Dat is ongeveer 8,5 % van het totaal aantal soorten dat na 1980 geregistreerd is. De bijna tweeduizend bekende soorten in Friesland zullen waarschijnlijk nooit allemaal (met foto) beschreven worden, maar de rubriek geeft een fraai overzicht van wat zoal in Friesland te vinden is.

Ga naar... fynsten.