Menu

Dubbelgangers in het vizier (31-12-2017)

Zoals bekend hebben de meeste paddenstoelen een dubbelganger. En soms wijzen zelfs de Nederlandse namen er al op, dat de verschillen tussen twee soorten klein zijn. Een groezelig huidje of een ruig huidje, voor je gevoel krijg je bij beide jeuk. In 2017 zijn beide soorten huidjes in Friesland gevonden. Ze hebben een vergelijkbaar biotoop, kunnen misschien wel in dezelfde gebieden voorkomen. Vandaar dat de microscoop bij deze soorten nodig is om ze met zekerheid te determineren.

Ga naar...

De Marswal (Rohel) (17-12-2017)

Aan het Tjeukemeer ligt in de buurt van Rohel het natuurgebied De Marswâl. Het toegankelijke deel bestaat uit een dijk met grasland, en langs de oever staan bosschages met ondermeer els en wilg. Uit het gebied waren geen recente gegevens omtrent paddenstoelen bekend, een extra reden voor de werkgroep om het gebied op 4 november 2017 te bezoeken.

Lees meer...

Oranje boven in het Katlijker Schar (19-11-2017)

De prachtige oranje kleur van de oranje oesterzwam valt onmiddellijk op in een herfstig bos. Omdat de kans dus erg klein is om deze paddenstoel over het hoofd te zien, lijkt het erop dat het Katlijker Schar nog steeds de enige groeiplaats van deze soort in Friesland is. Wel werd hij daar in twee verschillende gedeelten gevonden.

Ga naar...de oranje oesterzwam.

De paardenstal, hofleverancier van inktzwammen (19-11-2017)

Veel inktzwammen hebben een voorkeur voor vochtig stro en hooi, al of niet vermengd met mest. De paardenstal biedt een ideale plek voor deze inktzwammen. Beschermd tegen regen, wind en droogte kunnen deze inktzwammen overdadig tot wasdom komen. Ook voor de mycoloog biedt een paardenstal een ideale plek. Inktzwammen zijn zeer vergankelijk, zodat het een hele kunst is om een ergens in de natuur gevonden inktzwam nog voor de verwelking tot inkt thuis te krijgen. Een paardenstal bij huis lost dit probleem op.

Ga naar... de geringde inktzwam.

Krentenbrij, melk en poeder (19-11-2017)

Wie aan korstzwammen doet, kan soms wel wat extra energie gebruiken. Voor de meeste korstzwammen is microscopische determinatie nodig, en vaak is dit een geduldig werkje. Daardoor lijkt het alsof tijdens het bedenken van Nederlandse namen voor korstzwammen veel gedacht werd aan eten. Toch, schijn bedriegt. De namen zijn zorgvuldig gekozen voor kenmerken van de korstzwammen.

Ga naar...

Elk een eigen deel van de wereld (18-11-2017)

Zoals bekend heeft bijna iedere paddenstoel een dubbelganger. Soms zijn het meer tweelingen, zoals de teervlekkenzwam en de valse teervlekkenzwam. Verschillen zijn zeer miniem, gelukkig hebben deze tweelingen elk hun eigen plek gevonden: de teervlekkezwam groeit op naaldhout, en de valse teervlekkezwam heeft gekozen voor loofhout (voornamelijk beuken).

Ga naar...

Zeldzaamheden op Vlieland (10-11-2017)

Wie op een eiland woont, heeft het geluk vaak bijzondere en zeldzame paddenstoelen te kunnen zien die op het vaste land van Friesland niet voorkomen. In oktober ontdekte Sjoukje Mulder weer enkele zeldzaamheden. De zonnegloedknotszwam wordt slechts zelden gezien, en de grauwe sikkelkoraalzwam is zelfs een nieuwe soorten voor Friesland. Beide soorten werden microscopisch door John den Daas bevestigd.
Ga naar...

Nieuwe Friese soorten in het Leeuwarder Bos (04-11-2017)

In oktober werd alweer de zevende inventarisatie-excursie in het Leeuwarder Bos gehouden. Het voordeel van gericht inventariseren is, dat bijna alles wordt onderzocht, ook het kleine spul dat vaak alleen met een scherp oog valt te ontdekken. Het leverde weer enkele bijzondere en voor Friesland nieuwe soorten op.

Ga naar... Wie het kleine niet eert....

Op brandplekken, in de klei, langs schelpenfietspaden... (29-10-2017)

Tot nu toe is er in 2017 voldoende regen gevallen om overal paddenstoelen tevoorschijn te laten komen. Of het nu op brandplekken is, in de modderige klei of langs schelpenfietspaden, elke plek biedt wel een kans voor een paddenstoel. Langzamerhand komen de meldingen van bijzondere en nieuwe vondsten voor Friesland binnen.

Ga naar..

Groene Ster (Leeuwarden) (18-10-2017)

Voor het tweede achtereenvolgende jaar hield de Paddenstoelenwerkgroep een excursie in de Groene Ster. Op zaterdag 7 oktober 2017 verzamelde zich een grote groep werkgroepleden op de parkeerplaats, ondanks het slechte weer en de grote kans op regenbuien later op de ochtend. Voor Omrop Fryslân was de excursie in Leeuwarden een uitgekiende gelegenheid om een sfeerreportage over de Paddenstoelen Werkgroep Friesland te maken. De reportage is op de website van Buro de Vries te beluisteren: Hûnderten poddestuollen yn de 'Groene Ster'.

Doordat het halverwege de ochtend zwaar begon te regenen, werd de excursie vroegtijdig afgebroken. Desondanks was een soortenaantal hoog, negenentachtig soorten waarvan een twintigtal nieuw voor het gebied.

Lees meer...