Menu

Kapjesmorielje in Leeuwarden (09-04-2020)

kapjesmorielje (©Ronald Beuker)
De kapjesmorielje in de Hooidollen
(©Ronald Beuker)

Sommige paddenstoelen vinden de stad een prima omgeving om te leven. Eén daarvan is de kapjesmorielje. Deze fraaie paddenstoel blijkt in Friesland vooral in parken in Leeuwarden, Sneek en Harlingen aangetroffen te zijn. In 1993 was de kapjesmorielje al tweemaal door Herman Sieben in Leeuwarden gevonden.

Na bijna drie decennia is deze soort opnieuw in Leeuwarden gemeld. Begin april 2020 vond Ronald Beuker in de Hooidollen tussen de stoeptegels een fors exemplaar. Normaliter heeft de kapjesmorielje een vrij slank uiterlijk met een bruin tot zwart, kegelvormig kapje, maar het bovenste gedeelte van dit vruchtlichaam was eivormig, zoals bij de gewone morielje.

Maar tussen de beide soorten verschilt de honingraatstructuur van het bovenste deel. Het belangrijkste verschil is, dat de ribben bij de gewone morielje altijd licht gekleurd zijn, bij de kapjesmorielje zijn deze donker.

Ga naar... de kapjesmorielje.

Een opvallende roest op kegels van fijnspar (27-03-2020)

In de wintermaanden vallen vaak hele andere soorten opeens op, zeker als je aandachtig afgevallen kegels van naaldbomen gaat bekijken. Zo ontdekten Frans Ozinga en Tsjepke van der Honing op drie verschillende plekken de fijnspar-prunusroest, een soort die volgens de verspreidingsatlas nog niet in Nederland gevonden leek te zijn. In de literatuur bleken echter al twee Nederlandse vondsten geregistreerd te zijn. Voor Friesland was het wel de eerste melding.

Ga naar... de fijnspar-prunusroest.

Paddenstoel van het jaar 2020 (23-02-2020)

Evenals in 2019 is de heideknotszwam ook in 2020 paddenstoel van het jaar. Reden hiervan is dat landelijk gezien in 2019 weinig meldigen van deze soort zijn binnengekomen. In Friesland wordt de heideknotszwam jaarlijks vijf tot tien keer gemeld. Hij verschijnt zeer trouw op zijn vast standplaatsen in ondermeer Bakkeveensterduinen, het Katlijker schar en de Schapedobbe.

Ga naar... de heideknotszwam.

Op de achtergrond blijven (21-02-2020)

De roze peutermycena doet er alles aan om op de achtergrond te blijven. Slechts enkele millimeters groot heeft hij een verborgen bestaan in de strooisellaag op afgevallen eikenbladeren. De tweede vondst van Friesland was dan ook vooral een toevalstreffer.

Ook de plooirokmycena is een vrij onopvallende mycena. Na 2017 lijkt deze soort weer naar de achtergrond verdwenen te zijn, en is sinds 2017 het aantal meldingen op drie blijven staan.
Ga naar...

Een tweede soort op naald (05-02-2020)

Je denkt er niet zo snel aan, dat op smalle dennennaalden ook paddenstoelen groeien. De dennenspleetlip was in Friesland al op diverse plekken gevonden. Frans Ozinga ontdekte na microscopisch onderzoek een andere soort spleetlip op dennennaalden. Deze bleek nieuw voor Friesland te zijn.

Ga naar... de grijze spleetlip.

35 nieuwe soorten in Leeuwarder bos (05-02-2020)

Ook in 2019 is het Leeuwarder bos maandelijks op paddenstoelen onderzocht. Iedere maand werden er nieuwe soorten voor het Leeuwarder bos gevonden, wat het totaal aantal nieuwe soorten in 2019 uiteindelijk op 35 bracht. En het einde is nog niet in zicht, tijdens de eerste excursie in 2020 werd weer een tweetal nieuwe soorten ontdekt.

Ga naar...

De weldaad van de Waddeneilanden (22-01-2020)

Een bezoek aan één van de Waddeneilanden levert eigenlijk altijd wel een voldaan gevoel op. Zeker als je er ook nog wat leuke paddenstoelenwaarnemingen kunt doen. Begin november 2019 bracht Gosse Haga een bezoek aan Schiermonnikoog. Op zijn lijstje prijkten onder andere de volgende twee soorten:

Sjoukje Mulder verblijft permanent op Vlieland, en tijdens één van haar wandelingen over het eiland had zij het geluk een eerste vondst van Friesland te doen.
Ga naar... de zandparasolzwam.

Schwartzenbergerbos (Noordbergum) - 9 november 2019 (14-12-2019)

Een kille, mistige ochtend weerhield vijf werkgroepleden niet om aan de laatste excursie van 2019 deel te nemen. Deze werd gehouden in het Schwartzenbergerbos bij Noordbergum, een recentelijk op voormalig landbouwgrond aangelegd perceel bos. Door het bos slingert zich een breed pad dat ook door mountainbikers wordt gebruikt. Laat in de herfst was de bodem door een dikke strooisellaag bedekt.

Het wekte dan ook geen verbazing, dat door het gehele bos verspreid vele strooiselafbrekers groeiden, zoals de nevelzwam (Clitocybe nebularis) en de roodbruine schijnridderzwam (Lepista flaccida).

Als houtafbreker kwam de streepsteelmycena (Mycena polygramma) in grote getale voor, ook regelmatig aan de voet van bomen.

streepsteelmycena (©Henk Dijkstra)
streepsteelmycena
(©Henk Dijkstra)
Lees meer...

Marswâl (Rohel) - 12 oktober 2019 (27-11-2019)

Toen een vijftal werkgroepleden het bruggetje naar de Marswâl waren overgestoken en op het dijkje stonden, keken ze uit over een vlakte die totaal ondergelopen leek te zijn. Er was dus geen andere keuze om op de dijk te beginnen. Gelukkig bleken hier al vrij snel enkele soorten gevonden te worden, zoals de grijsbruine grasmycena (Mycena aetites) en de okergele stropharia (Stropharia coronilla), voldoende inspiratie om het gebied verder te onderzoeken.

grijsbruine grasmycena, spitse vlekplaat en bleekbruine bekerzwam (©Sjoerd Greydanus)
grijsbruine grasmycena, spitse vlekplaat en bleekbruine bekerzwam
(©Sjoerd Greydanus)
Lees meer...

Ritskebos (Burgum) - 28 september 2019 (06-11-2019)

Dankzij de vele neerslag en de relatief hoge temperaturen was al duidelijk geworden, dat het voor de paddenstoelen eindelijk weer eens een goede herfst was. De werkgroepleden waren op 28 september 2019 dan ook bij voorbaat erg enthousiast voor de excursie naar het Ritskebos, dat nog nooit op het excursie-programma had gestaan.

gezoneerde stekelzwam, dwerghertenzwam en kortstelige veldridderzwam (©Sjoerd Greydanus)
gezoneerde stekelzwam, dwerghertenzwam en kortstelige veldridderzwam
(©Sjoerd Greydanus)

De excursie begon direct goed langs de berm van de Ritskeloane, en ook langs het schelpenpad bleek het rijk aan paddenstoelen te zijn. De excursie leverde uiteindelijk 75 soorten op waarvan twee nieuw voor Friesland.

Lees meer...