Menu

Bijzondere slijmzwammen in 2020 (14-02-2021)

Door hun geringe afmetingen zijn slijmzwammen vaak onzichtbaar. Toch zijn ze bijna het gehele jaar door te vinden, zolang het substraat vochtig genoeg is. Het determineren van slijmzwammen is niet eenvoudig. Sowieso is daarvoor de microscoop onontbeerlijk. Wie daarvan een specialisme maakt, wordt beloond met schoonheid in het klein. Bregtje Miedema heeft in 2020 veel aandacht besteed aan deze groep. Zelf zegt ze hierover:

Afgelopen jaar 2020 kwam ik diverse slijmzwammetjes tegen. Het determineren van dit kleine spul is een interessante uitdaging en een priegelwerkje. Het scheelt als het slijmzwammetje in groepen voorkomt, dan heb je ruim materiaal om te puzzelen. Soms vind je maar een paar vruchtlichaampjes en moet je zuinig zijn op je materiaal.

Voor de determinatie gebruik ik de twee delen van Les Myxomycètes van Poulain, Meyer en Bozonnet, het boek De Nederlandse Myxomyceten van Nannenga-Bremekamp en de informatie van het Myxomycetenproject op de website van het NMV.

Het lukt niet altijd om tot een zekere determinatie te komen en dan komt de wijsheid uit het zuiden van slijmzwammenexpert Hans van Hooff. Determinatie of controle vindt dan plaats aan de hand van foto’s en/of het opgestuurde slijmzwammetje.

Ga naar:

Bijzonderheden in 2020 (11-01-2021)

2020 zal natuurlijk de geschiedenis ingaan als het (eerste) jaar van de Corona-crisis. De werkgroep heeft daardoor slechts één excursie kunnen houden, werkgroepbijeenkomsten konden niet doorgaan. En dat was bijzonder spijtig, want 2020 was in Friesland een goed paddenstoeljaar, na vele jaren waarin het vaak matig met de paddenstoelen was gesteld.

Gelukkig kon ieder voor zich nog wel op zoek naar paddenstoelen. En, zoals gewoonlijk, worden dan opmerkelijke en bijzondere soorten gevonden.
Ga naar:

Speuren op planten (27-11-2020)

Dat je overal paddenstoelen kunt vinden, is een groot voordeel van deze hobby. Voor verveling is geen tijd. En soms word je door een artikel of een nieuwsbericht erop gewezen waar je precies interessante soorten kunt vinden, zoals bijvoorbeeld op de ooievaarsbek of het groot hoefblad.

Ga naar ...

Veel nieuws in het Leeuwarder bos (27-11-2020)

Hoewel 2020 nog niet voorbij is, kan al gezegd worden, dat het voor de paddenstoelen in het Leeuwarder bos een goed jaar was. In 2020 zijn ruim dertig soorten aan de lijst toegevoegd, zodat de teller voor het Leeuwarder bos nu op een 360-tal soorten staat. Zeven hiervan blijken zelfs nieuw voor Friesland te zijn. In totaal zijn er nu twintig soorten die voor Friesland alleen nog in het Leeuwarder bos bekend zijn.

Ga naar ...

Kegelen op Ameland (23-10-2020)

Een Waddeneiland heeft altijd veel te bieden voor mycologen. Bovendien, wie naar een Waddeneiland gaat, is meestal in vakantiestemming, en heeft de tijd en de rust om alles goed te onderzoeken en het onzichtbare zichtbare te maken. Op kegels van naaldbomen kunnen talloze kleine ascomyceten groeien, maar daarvoor is wel nodig, dat je de kegels goed bekijkt. Bregtje Miedema deed dat op Ameland en vond een paar miniscule paddenstoeltjes.

Ga naar ...

Wat de herfst van 2020 zoal bracht (22-10-2020)

Er gaat geen herfst voorbij zonder interessante of bijzondere paddenstoelen. Ook het door Corona overschaduwde 2020 vormde daarop geen uitzondering.

 • Christa Procee Dorenbos publiceerde op de Facebook-pagina van het Leeuwarder bos een foto van de kroontjesknotszwam. Deze werd het doel van een excursie en was enkele weken lang een publiekstrekker.
  Ga naar... de kroontjesknotszwam.
 • Frans Ozinga ontdekte achter het Witte huis in Olterterp de gesluierde dame, in Friesland de eerste melding van deze variëteit van de stinkzwam.
  Ga naar... de grote stinkzwam.
 • Piter Winia ontdekte in de kruipruimte forse exemplaren van de toverchampignon.
  Ga naar... de toverchampignon.
 • tijdens de excursie van de Paddenstoelen Werkgroep Friesland werd in het Ottema-Wiersmareservaat een zwarte klonter in het gras gevonden. Uiteindelijk bleek dit het zeldzaam lilaoroze kalknetje te zijn. Ook een meegenomen takje met zwartige schijfjes bleek een nieuwe soort voor Friesland te zijn.
  Ga naar... het lilaroze kalknetje en het zwartgroen geleischijfje.
 • de inventarisatie van het Leeuwarder bos heeft al enkele eerste soorten van Friesland opgeleverd. Tijdens een excursie in oktober was het opnieuw raak.
  Ga naar... het slijmerig waskorstje.

Paddenstoelenwelstand in het Leeuwarder bos (21-10-2020)

Ondanks de Corona-crisis gaat het Leeuwarder bos-project gestaag door, gelukkig maar, want de herfst van 2020 lijkt een zeer goed jaar voor paddenstoelen te zijn. In september en oktober werden in het Leeuwarder bos onverwachte en opvallende paddenstoelen ontdekt, met zelfs weer een nieuwe soort voor Friesland. Al met al kan na ruim drie jaar geconcludeerd worden, dat het Leeuwarder bos aan paddenstoelen veel schoons te bieden heeft, met regelmatig krenten in de pap om het project interessant, spannend en boeiend te houden.

Ga naar...

Ottema-Wiersmareservaat - 3 oktober 2020 (18-10-2020)

Vanwege de Corona-crisis was het ook voor de Paddenstoelen Werkgroep Friesland bijna onmogelijk om activiteiten te organiseren. Toch begint het bij iedere mycoloog te kriebelen, als in de herfst massaal de paddenstoelen verschijnen. Daarom werd uiteindelijk besloten om met een kleine groep naar een gebied te gaan waar nog weinig soorten bekend waren. Dit bleek het Ottema-Wiersmareservaat te zijn, een natuurgebied waarvoor in kilometerhok 192-583 nog slechts 2 (!!) soorten geregistreerd stonden.

Het Ottema-Wiersmareservaat is een terrein van het It Fryske Gea dat normaliter voor het publiek is afgesloten. Gelukkig kreeg de Paddenstoelen Werkgroep Friesland toestemming om het natte terrein op paddenstoelen te inventariseren. Ruwweg gezegd bestond het onderzochte deel uit een grasland met veenmos en bosschages met ondermeer els, berk en wilg. Een afwisselend terrein op een relatief klein oppervlak vormt vaak een goede basis voor een verscheidenheid aan paddenstoelen.

In het vochtige veenmos werden de eerste paddenstoelen dan ook al snel gevonden. In eerste instantie torende het groot mosklokje (Galerina clavata) boven alles uit. Het groot mosklokje is niet specifiek gebonden aan veenmos, maar kan in ieder type grasland gevonden worden, en is daardoor een zeer algemeen mosklokje.

Kort daarna werd dan de eerste aan veenmos gebonden soort gezien.

Groot mosklokje (©Sjoerd Greydanus)
groot mosklokje
(©Sjoerd Greydanus)
Lees meer...

Roest op anjerachtigen (12-08-2020)

Als je op bladeren van anjerachtigen gele vlekken ziet, kun je te maken hebben met de anjerfamilieroest. In Joure is deze nog weinig gemelde soort twee keer op de dagkoekoeksbloem aangetroffen.

Ga naar... de anjerfamilieroest.

Een aardster in de tuin (29-07-2020)

Hubert Kivit ontdekte in 2019 een aardster onder zijn hortensia's, maar het bleek geen sinecure om de naam voor deze soort te bepalen. Er moest zelfs DNA-onderzoek aan te pas komen, voordat met zekerheid duidelijk was, dat deze uiterst zeldzame aardster zijn Nederlandse naam alle eer aan deed.

Ga naar... de tuinaardster.