Menu

Voorjaarsbijeenkomst op maandag 3 april 2017 (22-03-2017)

Op maandag 3 april 2017 houdt de Paddenstoelen Werkgroep Friesland haar eerste bijeenkomst in het natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2 te Leeuwarden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, en eindigt rond 21.30 uur. Eén van de agendapunten is het plannen van de excursies voor het komend seizoen. De werkgroep zal de komende jaren haar aandacht richten op gebieden waar niet veel over paddenstoelen bekend is. Onbekende gebieden kunnen vaak interessante soorten opleveren.

De Paddenstoelen Werkgroep Friesland staat open voor iedereen met interesse voor de studie van paddenstoelen. Paddenstoelen worden niet als een eenvoudige groep beschouwd, veel soorten lijken op elkaar en om soorten op naam te brengen is vaak microscopie nodig. Het voordeel van een werkgroep is dat gezamenlijk een grote hoeveelheid kennis aanwezig is. Bovendien, het is al lang bewezen dat het aantal gevonden soorten tijdens een excursie recht evenredig is met het aantal deelnemers, ofwel in een groep tijdens een excursie worden zeer veel soorten gevonden. Dus reden genoeg om je bij een werkgroep aan te sluiten.

En, last but not least, het grote voordeel van paddenstoelen is dat je ze overal kunt vinden, ook in de eigen tuin.

Ga naar...

Het voorjaar begint (19-03-2017)

Nu de temperaturen stijgen en de vochtigheid voor paddenstoelen nog optimaal is, lijken ook de paddenstoelen zin in het voorjaar te hebben. De eerste paddenstoelen die in het voorjaar na regen verschijnen, zijn vaak op hout groeiende inktzwammen en franjehoeden. Beide groepen zijn niet gemakkelijk op naam te brengen en meestal moet de microscoop eraan te pas te komen. Maar als na een paar uur pluizen en puzzelen een in Friesland zeldzame soort tevoorschijn komt, is de voldoening groot.

Ga naar... de kleinsporige franjehoed.

Microscopie en korstzwammen (18-03-2017)

lamprocystide

De Paddenstoelenwerkgroep Friesland heeft sinds 2016 een microscopiewerkgroep. Enkele honderden soorten zijn zonder twijfel op het oog te herkennen, maar voor het overgrote deel van de 5000 in Nederland voorkomende paddenstoelen geldt, dat ze een dubbelganger hebben en dat ze zonder microscopische determinatie niet met zekerheid op naam zijn te brengen.

Om kennis te delen en elkaar te helpen met de microscopie houdt de microscopiewerkgroep iedere maand een bijeenkomst. Ook op zaterdag 18 maart werd weer een bijeenkomst gehouden. Het grote voordeel van microscopie is, dat men een geheel jaar met de paddenstoelen bezig kan zijn. Zijn plaatjeszwammen in de eerste maanden van het jaar schaars, aan houtzwammen, korstzwammen en ascomyceten is geen gebrek. De hele ochtend werd dan ook driftig gebruikt om korstzwammen op naam te brengen en te bekijken.

Ga naar...

Een moment voor een kleinigheid (04-03-2017)

De periode tussen de winter en de lente biedt een uitgelezen mogelijkheid om naar kleine paddenstoelen op zoek te gaan. De winterpaddenstoelen verdwijnen langzamerhand, de grote voorjaarspaddenstoelen moeten nog op gang komen, en door het ontbreken van overwoekerende planten (lees: braam) is dood hout nog relatief gemakkelijk te onderzoeken. Als deze periode bovendien erg vochtig is, kunnen overal slijmzwammen verschijnen.

Slijmzwammen zijn in Friesland nog altijd onderbelicht. Voor de mycoloog die veel nieuws in Friesland wil ontdekken, biedt het diverse rijk van de slijmzwammen een dankbaar studieobject. Wel is voor het determineren van soorten vaak een microscoop nodig.

Ga naar...

Tweede vondst van Nederland (25-02-2017)

Wie eenmaal aan de microscopische schoonheid van korstzwammen geproefd heeft, heeft een hobby voor het leven. Sinds enkele jaren heeft Bregtje Miedema zich in korstzwammen gespecialiseerd. Ze heeft al vele eerste vondsten van Friesland op haar naam staan. Bij Kollum trof ze een wit korstje aan, dat behalve een nieuwe soort voor Friesland zelfs de tweede vondst van Nederland blijkt te zijn.
Ga naar... Trechispora dimitica.

Eerste nieuwelingen van 2017 (10-02-2017)

Doordat in de winter nauwelijks plaatjeszwammen voorkomen, kan de aandacht uitgaan naar houtzwammen en ascomyceten, die minder gevoelig zijn voor winterse omstandigheden, omdat ze in hun microbiotoop meer beschermd zijn tegen de invloed van vorst of droogte, zoals bijvoorbeeld onder bladeren of op dood hout. Aandacht voor deze soorten levert al snel mooie vondsten op, zeker in Friesland waar deze groepen altijd relatief onderbelicht zijn gebleven.

Het is dan natuurlijk extra motiverend, dat al vroeg in het begin van 2017 weer nieuwe soorten aan de lijst van Friesland kunnen worden toegevoegd.
Ga naar...

En doordat inzichten in soorten wijzigen, zou een soort opeens wel zeldzamer kunnen zijn dan de gegevens doen vermoeden.
Ga naar... de echte vuurzwam.

25 nieuwe soorten in het 25-jarige jubileum (10-02-2017)

In 2016 vierde de Paddenstoelenwerkgroep Friesland haar 25-jarig jubileum. De excursie die ter gelegenheid van het jubileum werd gehouden, was al een groot succes, ondanks het feit dat deze vervroegd moest worden afgebroken door het slechte weer. Nu de leden van de werkgroep hun gegevens hebben ingeleverd, blijkt het jubileum nog een mijlpaal te hebben bereikt: er zijn 25 nieuwe soorten voor Friesland gevonden.

Dat er nog steeds nieuwe soorten worden gemeld/gevonden heeft verschillende redenen: veranderingen in het milieu, bijvoorbeeld door temperatuurstijgingen of door houtkap en bodemverstoring, geven ruimte aan andere soorten; groepen die vroeger weinig aan bod kwamen, zoals korstzwammen en ascomyceten, worden intensiever onderzocht; de werkgroep zoekt bewust nog weinig geïnventariseerde gebieden op.

Enkele in 2016 gemelde nieuwe soorten zijn:

Uit de lucht komen vallen (14-01-2017)

Een gelukkige samenloop van omstandigheden, soms is er niet meer nodig om op een bijzondere paddenstoel te stuiten.
Ga naar...de getande boomkorst.

De Groene Ster (Leeuwarden) (01-01-2017)

Op 5 november werd de laatste excursie van de werkgroep in de Groene Ster gehouden. De opkomst was zeer hoog, naast de werkgroepleden waren ook een vijftal belangstellenden naar de verzamelplaats op het parkeerterrein gekomen. De excursie werd gehouden in het deel dat begrensd wordt door kilometerhok 187-581, waar tot dan toe een 140-tal soorten waren gevonden.
Lees meer...

De Slotplaats (Bakkeveen) (28-10-2016)

Op 20 oktober 2016, in de herfstvakantie, organiseerde de paddenstoelenwerkgroep een extra excursie. Dankzij de regen kwamen de paddenstoelen langzamerhand spreekwoordelijk uit de grond, en het was al bekend, dat in De Slotplaats een redelijke hoeveelheid soorten stonden.
Lees meer...