Menu

De Groene Ster (Leeuwarden) (01-01-2017)

Op 5 november werd de laatste excursie van de werkgroep in de Groene Ster gehouden. De opkomst was zeer hoog, naast de werkgroepleden waren ook een vijftal belangstellenden naar de verzamelplaats op het parkeerterrein gekomen. De excursie werd gehouden in het deel dat begrensd wordt door kilometerhok 187-581, waar tot dan toe een 140-tal soorten waren gevonden.
Lees meer...

De Slotplaats (Bakkeveen) (28-10-2016)

Op 20 oktober 2016, in de herfstvakantie, organiseerde de paddenstoelenwerkgroep een extra excursie. Dankzij de regen kwamen de paddenstoelen langzamerhand spreekwoordelijk uit de grond, en het was al bekend, dat in De Slotplaats een redelijke hoeveelheid soorten stonden.
Lees meer...

Jubileumexcursie Ameland, Buurderduinen (20-10-2016)

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Paddenstoelen Werkgroep Friesland werd op 8 oktober 2016 een excursie op Ameland gehouden. September was veel te droog geweest, maar in het begin van oktober was hier en daar regen gevallen en leek het paddenstoelseizoen een beetje op gang te komen. Vol goede moed vertrokken twaalf leden om half tien vanuit Holwerd.
Lees meer...

PWF in Nieuwe Encyclopedie Friesland (19-09-2016)

Opgericht in 1991 heeft de Paddenstoelen Werkgroep Friesland al veel onderzoek naar de Friese paddenstoelen verricht. Door het werk van de leden van de werkgroep is in de laatste decennia veel meer omtrent de verspreiding van verschillende soorten bekend geworden. Bovendien hebben de leden talloze nieuwe soorten voor Friesland ontdekt. In het jubileumjaar is daarom de vermelding in de Nieuwe Encyclopedie Friesland een kroon op al deze arbeid.
Lees meer...

Soortendag in Leeuwarder bos (12-06-2016)

Op 12 juni werd de traditionele soortendag in het Leeuwarder bos gehouden. Hoewel juni niet de meest geschikte periode is voor paddenstoelen, gaat de Paddenstoelen Werkgroep Friesland mee in de traditie om naar nieuwe soorten te zoeken. Van de zware regenbuien had Friesland weinig meegekregen, zodat de omstandigheden voor de groei van paddenstoelen te droog bleven. Op het eerste gezicht leek het dan ook een nutteloze exercitie te worden, de harde uitgedroogde grond nodigde zelfs niet eens uit tot een wandeling.

Lees meer...

Ontwijk (Donkerbroek) (28-05-2016)

Het Ontwijk is een gevarieerd, kleinschalig bos bij Donkerbroek met lanen, heide, veentjes en met de Wandelbos. Tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn in het bosje jaarlijks bomen aangeplant door scholieren. Beuk, eik, lijsterbes, berk geven het Ontwijk de nodige variatie om het voor paddenstoelen gunstig te maken. Vier leden trotseerden de zwermen muggen om op zoek te gaan naar nieuwe soorten voor het gebied. Het gebied omvat vier kilometerhokken. Besloten werd om de route zo te kiezen, dat twee kilometerhokken bezocht werden, namelijk 211-577 en 212-558.

Lees meer...

Hout bij huis (18-05-2016)

Voor mycologen kan het een groot voordeel zijn om een houtstapel bij huis te hebben. Omstandigheden in houtstapel blijven meestal vaak lang gunstig voor de ontwikkeling van paddenstoelen. En bij de afbraak van hout is er sprake van verschillende stadia, waardoor paddenstoelen elkaar opvolgen. Er zullen dus altijd nieuwe verrassingen zijn, zolang het hout niet volledig is afgebroken. Ga naar...

Pompsterplaat en Zomerhuisjesbos (05-05-2016)

Op 30 april 2016 hield de werkgroep de eerste excursie in het Lauwersmeergebied. Zeven werkgroepleden verzamelden zich bij de parkeerplaats van de Pompsterplaat in het Lauwersmeergebied. De Pompsterplaat is nog nauwelijks op paddenstoelen onderzocht, een tweetal vroegere bezoeken hadden nog geen twintig soorten opgeleverd.

Lees meer...

Microscopie is macht (01-05-2016)

Bekend is dat slechts een klein deel van de vijfduizend soorten paddenstoelen die Nederland kent, alleen op basis van uiterlijke kenmerken met zekerheid op naam te brengen zijn. Zonder microscopie is het bijna niet mogelijk aan de studie van paddenstoelen te doen. Hoewel microscopie veel kennis oplevert, is het microscopiseren vaak een lastige en langdurige klus. Om elkaar te stimuleren en ook om het onderzoek naar verspreiding van paddenstoelen in Friesland gestructureerder aan te pakken, is eind 2015 de microscopiewerkgroep opgericht.

Dankzij de werkgroep komen nu ook groepen van paddenstoelen aan bod die tot nu toe nog weinig aandacht hebben gekregen, zoals bijvoorbeeld de korstzwammen. Dat hier nog een terrein braak ligt, blijkt wel uit het feit, dat het determineren van een korstzwam relatief vaak een nieuwe soort voor Friesland oplevert.
Ga naar... de aderige wasvlies.

Even buurten (23-04-2016)

Om je zienswijzen te vebreden is het ook in de mycologie nuttig om eens de grens over te gaan en bij andere mycologen te buurten. Daarom bezocht een delegatie van de Friese paddenstoelenwerkgroep een excursie van de Nederlandse Mycologische Vereniging in het Groninger Westerbroek. Bij deze excursie waren enkele Groninger deskundigen op het gebied van ascomyceten aanwezig. Daags erna werd het geleerde direct in de praktijk gebracht wat resulteerde in de eerste meldingen van het fraai franjekelkje.
Ga naar... het fraai franjekelkje.