Menu

Nieuwe soorten in het Leeuwarder bos (03-11-2019)

Ook in de nazomer- en herfstmaanden heeft het Leeuwarder bos niet teleurgesteld. Er werden veel nieuwe soorten voor het Leeuwarder bos gevonden, waarvan enkele zelfs nieuw voor Friesland.

Ga naar...

Met elkaar verbonden (11-08-2019)

Ook onder de paddenstoelen zijn er soorten die parasiteren en daardoor onlosmakelijk met hun gastheer verbonden zijn. Toch lijken voor parasieten niet overal de omstandigheden gunstig te zijn, en is hun verspreiding beperkter dan die van hun gastheer.

Ga naar...

Driehonderd soorten in het Leeuwarder bos (06-07-2019)

Maandelijks worden er in het Leeuwarder bos nieuwe soorten gevonden, zodat na twee jaar inventarisatie er 300 soorten in het Leeuwarder bos geregistreerd zijn. Het Leeuwarder bos omvat drie kilometerhokken. Eén daarvan (182-581) is zelfs in de top 50 van kilometerhokken met de meeste soorten terechtgekomen, met 242 soorten. Met nog de herfst voor de boeg zal dit aantal in 2019 ongetwijfeld stijgen.

Ga naar...

Met 22 registraties is het echte judasoor tot nu toe de meest gemelde soort in het Leeuwarder bos.
Ga naar...echt judasoor.

Recreatiegebied De Potten (Sneek) (10-06-2019)

Sinds enkele jaren houdt de Paddenstoelen Werkgroep Friesland het merendeel van haar excursies in gebieden waar nog relatief weinig soorten paddenstoelen bekend zijn, maar waar theoretisch veel soorten verwacht kunnen worden. Ook het recreatiegebied De Potten bij Sneek behoort bij deze gebieden. Het recreatiegebied rondom de voormalige zandwitput is erg gevarieerd, met bosschages, grasvelden en oevers. Weliswaar waren in het betreffende kilometerhok (177-560) al een honderdtal soorten genoteerd, maar korstzwammen en ascomyceten waren afwezig. Dus, het leek zeker mogelijk om tijdens de voorjaarsexcursie op 25 mei voor dit gebied een groot aantal nieuwe soorten te ontdekken.

Lees meer...

Paddenstoelen in en rond het huis (01-06-2019)

Voor bijzondere paddenstoelen hoef je soms niet ver de deur uit. Ook in de tuin komen paddenstoelen voor, vaak zeer kleine en onopvallende, maar deze zijn dan des te spectaculairder onder de microscoop. En mocht een stap buiten de deur al teveel zijn, dan kun je het geluk hebben, dat in huis in een of andere bloempot een goudgele paddenstoel verschijnt.

Ga naar...

Nog meer voorjaarspaddenstoelen (05-05-2019)

Ondanks het droge weer worden er in onze provincie in april toch hele leuke paddenstoelensoorten gespot. Zo bracht Gosse Haga op 17 april met een groepje speurders een bezoek aan een waterwingebied bij Oldeholtpade. Naast de vele plantensoorten die konden worden genoteerd, kwamen er ook twee opvallende voorjaarspaddenstoelen aan het licht.

Ga naar...

De standvastige kapjemorielje (22-04-2019)

De kapjesmorielje is in Friesland een zeldzame verschijning. Toch is er met enig geluk hoop om deze fraaie soort te vinden, omdat de kapjesmorielje erg standvastig lijkt. In 2014 werd de kapjesmorielje in het Rasterhoffpark gevonden en in 2017 in het Diepsterbos. En zo waar werd in april 2019 deze voorjaarspaddenstoel opnieuw in beide gebieden aangetroffen.

Ga naar...de kapjesmorielje.

Voorjaarspaddenstoelen in Wijckel (07-04-2019)

Het Van Coehoornbos in Wijckel staat bekend om de stinzenplanten. En het lijkt erop, dat Wijckel ook bekend gaat worden om de bijzondere voorjaarspaddenstoelen.
Ga naar...

Waar eens bomen stonden... (06-04-2019)

Sinds de marktideologie staat in Nederland alles ten dienste van de productie. Ook het bos ontkomt hier niet aan. Waar je ook loopt, in de bossen van Olterterp, Bakkeveen of Appelscha, in het voorjaar moet je maar weer afwachten of het bos waar je vorig jaar nog leuke soorten had gevonden, er nog daadwerkelijk staat. En ook in het Leeuwarder bos, weliswaar bedoeld als productiebos, bleken grote gedeelten gekapt te zijn. Mycologen laten zich echter niet uit het veld slaan, en dus werden vooral de achtergebleven plantenresten goed onderzocht.

Ga naar... gehalveerd bos.

Februari - ascomycetenmaand (13-03-2019)

Februari is bij uitstek een maand om aandacht te geven aan de kleine soorten (ascomyceten) die nog volop bezig zijn hout en plantenresten af te breken. Als in het voorjaar het nieuwe groen ontspruit, zijn ze of verdwenen of lastiger te vinden tussen bijvoorbeeld de brandnetels of de braam.

In het rijk van de ascomyceten is nog veel te ontdekken. In februari zijn maar liefst vier nieuwe soorten ascomyceten voor Friesland gevonden, sowieso de eerste vier nieuwe soorten in 2019.

Ga naar...