Menu

Nieuwe Friese soorten in het Leeuwarder Bos (04-11-2017)

In oktober werd alweer de zevende inventarisatie-excursie in het Leeuwarder Bos gehouden. Het voordeel van gericht inventariseren is, dat bijna alles wordt onderzocht, ook het kleine spul dat vaak alleen met een scherp oog valt te ontdekken. Het leverde weer enkele bijzondere en voor Friesland nieuwe soorten op.

Ga naar... Wie het kleine niet eert....

Op brandplekken, in de klei, langs schelpenfietspaden... (29-10-2017)

Tot nu toe is er in 2017 voldoende regen gevallen om overal paddenstoelen tevoorschijn te laten komen. Of het nu op brandplekken is, in de modderige klei of langs schelpenfietspaden, elke plek biedt wel een kans voor een paddenstoel. Langzamerhand komen de meldingen van bijzondere en nieuwe vondsten voor Friesland binnen.

Ga naar..

Groene Ster (Leeuwarden) (18-10-2017)

Voor het tweede achtereenvolgende jaar hield de Paddenstoelenwerkgroep een excursie in de Groene Ster. Op zaterdag 7 oktober 2017 verzamelde zich een grote groep werkgroepleden op de parkeerplaats, ondanks het slechte weer en de grote kans op regenbuien later op de ochtend. Voor Omrop Fryslân was de excursie in Leeuwarden een uitgekiende gelegenheid om een sfeerreportage over de Paddenstoelen Werkgroep Friesland te maken. De reportage is op de website van Buro de Vries te beluisteren: Hûnderten poddestuollen yn de 'Groene Ster'.

Doordat het halverwege de ochtend zwaar begon te regenen, werd de excursie vroegtijdig afgebroken. Desondanks was een soortenaantal hoog, negenentachtig soorten waarvan een twintigtal nieuw voor het gebied.

Lees meer...

Mem Wedmanpaad (Buitenpost) (12-10-2017)

Op 23 september 2017 hield de Paddenstoelen Werkgroep Friesland een excursie in de Wâldmieden. De route volgde grotendeels het Mem Wedmanpaad. Het Mem Wedmanpaad leidt door een natuurgebied, waarin veenputjes zijn hersteld. Natte elzen- en wilgenbosjes, rietland, veenmos kenmerken het gebied. Wat paddenstoelen betreft was er in de Wâldmieden nog weinig bekend. Een grote groep werkgroepleden was gemotiveerd om daar in één klap verandering in te brengen.

Lees meer...

Uitgestorven soort vindt toevlucht op Vlieland (06-10-2017)

Het denneneekhoorntjesbrood werd lang als uitgestorven in Nederland beschouwd. Recentelijk is deze soort weer in Nederland aangetroffen. In augustus 2017 werd de soort voor de vierde keer in Nederland gezien.

Ga naar... het denneneekhoorntjesbrood.

Sterker dan de maairobot (09-09-2017)

Maairobots zijn ontworpen om van een gazon een prachtig biljartlaken te maken. Echter, bij het ontwerp is er geen rekening mee gehouden dat er ook wel eens wat anders dan gras in een gazon wil groeien. En als het dan een champignon blijkt te zijn, rest de robot niet anders om er maar wat over heen te hobbelen.

Ga naar... het verhaal van de toverchampignon.

Inventarisatie Leeuwarder Bos gaat stilletjes door (25-08-2017)

Sinds april inventariseert een aantal personen het Leeuwarder Bos op paddenstoelen. Iedere maand wordt een gedeelte van het bos op paddenstoelen onderzocht. In praktijk is dit meestal niet meer dan enkele vierkante meters, omdat het vele dode hout en de vochtig blijvende kleïige bodem een groot aantal paddenstoelen herbergen. Tot nu toe zijn er al een veertigtal nieuwe soorten voor het Leeuwarder Bos vastgesteld.

Ga naar...
- Struikelen over bekerzwammen;
- Verborgen tussen gras en planten.

Wissewasje (02-07-2017)

Op 15 juni 2017 werd aan de Commissie Nederlandse Namen van de Nederlandse en Vlaamse Mycologische Vereniging de Lofprijs der Nederlandse Taal uitgereikt. De stichting Nederlands en het Ampzing Genootschap reikt deze prijs uit aan een persoon of instantie die zich voor de Nederlandse taal verdienstelijk heeft gemaakt.

Al sinds het verschijnen van het Overzicht van de paddenstoelen in Nederland in 1995 hebben de Nederlandse namen veel aandacht en belangstelling getrokken. Jaarlijks worden in Nederland een tiental nieuwe soorten ontdekt die allemaal hun Nederlandse naam moeten krijgen.

Het is verheugend, dat in Friesland recentelijk ook soorten met fraaie Nederlandse namen voor het eerst zijn ontdekt. Naast het sneeuwwitje dat op 11 juni in het Leewuarder bos werd gevonden, is ook het wissewasje aan de Friese mycoflora toegevoegd.

Enkele pas gevonden soorten met fraaie Nederlandse namen zijn:

Sneeuwwitje in het Leeuwarder Bos (25-06-2017)

Op 11 juni 2017 werd in het Leeuwarder Bos de traditionele soortendag gehouden. Hoewel de zomer voor paddenstoelen niet de gunstigste periode is, had regen in de voorafgaande week toch nog voor een tiental paddenstoelen gezorgd. En, zoals ook dit jaar, leverde een korte inventarisatie weer nieuwe soorten voor het Leeuwarder Bos op.

Ga naar... Sneeuwwitje in het Leeuwarder Bos.

Een waterliefhebber (27-05-2017)

Nu de omstandigheden droger beginnen te worden, wordt het minder voor de paddenstoelen en moet er uitgeweken worden naar natte gebieden. In de Boksleatpolder bij Joure hadden Frans Ozinga en zijn maat op 9 mei al een jonge zeearend en een roerdomp gezien, zodat de dag eigenlijk niet meer stuk kon. Bovendien vonden ze nog een achttal plekken, waar otters van een feestelijke vismaaltijd hadden genoten. Toen een wilgentak uit het water werd getrokken, bleek er nog een extra verrassing in petto te zijn.

Ga naar... het grijs draadspoorschijfje.