Menu

Soortendag in Leeuwarder bos (12-06-2016)

Op 12 juni werd de traditionele soortendag in het Leeuwarder bos gehouden. Hoewel juni niet de meest geschikte periode is voor paddenstoelen, gaat de Paddenstoelen Werkgroep Friesland mee in de traditie om naar nieuwe soorten te zoeken. Van de zware regenbuien had Friesland weinig meegekregen, zodat de omstandigheden voor de groei van paddenstoelen te droog bleven. Op het eerste gezicht leek het dan ook een nutteloze exercitie te worden, de harde uitgedroogde grond nodigde zelfs niet eens uit tot een wandeling.

Lees meer...

Ontwijk (Donkerbroek) (28-05-2016)

Het Ontwijk is een gevarieerd, kleinschalig bos bij Donkerbroek met lanen, heide, veentjes en met de Wandelbos. Tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn in het bosje jaarlijks bomen aangeplant door scholieren. Beuk, eik, lijsterbes, berk geven het Ontwijk de nodige variatie om het voor paddenstoelen gunstig te maken. Vier leden trotseerden de zwermen muggen om op zoek te gaan naar nieuwe soorten voor het gebied. Het gebied omvat vier kilometerhokken. Besloten werd om de route zo te kiezen, dat twee kilometerhokken bezocht werden, namelijk 211-577 en 212-558.

Lees meer...

Hout bij huis (18-05-2016)

Voor mycologen kan het een groot voordeel zijn om een houtstapel bij huis te hebben. Omstandigheden in houtstapel blijven meestal vaak lang gunstig voor de ontwikkeling van paddenstoelen. En bij de afbraak van hout is er sprake van verschillende stadia, waardoor paddenstoelen elkaar opvolgen. Er zullen dus altijd nieuwe verrassingen zijn, zolang het hout niet volledig is afgebroken. Ga naar...

Pompsterplaat en Zomerhuisjesbos (05-05-2016)

Op 30 april 2016 hield de werkgroep de eerste excursie in het Lauwersmeergebied. Zeven werkgroepleden verzamelden zich bij de parkeerplaats van de Pompsterplaat in het Lauwersmeergebied. De Pompsterplaat is nog nauwelijks op paddenstoelen onderzocht, een tweetal vroegere bezoeken hadden nog geen twintig soorten opgeleverd.

Lees meer...

Microscopie is macht (01-05-2016)

Bekend is dat slechts een klein deel van de vijfduizend soorten paddenstoelen die Nederland kent, alleen op basis van uiterlijke kenmerken met zekerheid op naam te brengen zijn. Zonder microscopie is het bijna niet mogelijk aan de studie van paddenstoelen te doen. Hoewel microscopie veel kennis oplevert, is het microscopiseren vaak een lastige en langdurige klus. Om elkaar te stimuleren en ook om het onderzoek naar verspreiding van paddenstoelen in Friesland gestructureerder aan te pakken, is eind 2015 de microscopiewerkgroep opgericht.

Dankzij de werkgroep komen nu ook groepen van paddenstoelen aan bod die tot nu toe nog weinig aandacht hebben gekregen, zoals bijvoorbeeld de korstzwammen. Dat hier nog een terrein braak ligt, blijkt wel uit het feit, dat het determineren van een korstzwam relatief vaak een nieuwe soort voor Friesland oplevert.
Ga naar... de aderige wasvlies.

Even buurten (23-04-2016)

Om je zienswijzen te vebreden is het ook in de mycologie nuttig om eens de grens over te gaan en bij andere mycologen te buurten. Daarom bezocht een delegatie van de Friese paddenstoelenwerkgroep een excursie van de Nederlandse Mycologische Vereniging in het Groninger Westerbroek. Bij deze excursie waren enkele Groninger deskundigen op het gebied van ascomyceten aanwezig. Daags erna werd het geleerde direct in de praktijk gebracht wat resulteerde in de eerste meldingen van het fraai franjekelkje.
Ga naar... het fraai franjekelkje.

Juweeltjes in de zeereep (17-04-2016)

Sinds 2014 organiseert de Nederlandse Mycologische Vereniging het Zeereepproject, dat tot doel heeft om de aan de zeereep gebonden soorten paddenstoelen te volgen. In 2015 belandde Sjoukje Mulder na haar vakantie in Duitsland zo maar in een andere wereld, de voor haar onbekende paddenstoelenwereld: ze werd gestrikt voor het zeereepproject op Vlieland.

Zoals het de meesten vergaat, als voor het eerst de wondere wereld van de paddenstoelen betreden wordt, overviel ook haar de verbazing, met name de verbazing, dat er zoveel paddenstoelen groeien op en langs het strand. Dankzij het zeereepproject werd ze dan ook hard aan het werk gezet: zoeken, tellen en registreren en vooral heel veel foto's maken van zandtulpjes, duinveldridderzwammen, duinfranjehoeden, duinstinkzwammen en helminktzwammen.
Ga naar...

Jubileumjaar (05-04-2016)

Op 24 april 2016 bestaat de Paddenstoelenwerkgroep Friesland 25 jaar. Door Herman Sieben opgericht had de werkgroep in eerste instantie vooral als doel om de actieve paddenstoelliefhebbers met elkaar te verenigen en zodoende de kennis te vergroten. Op paddenstoelen raak je nooit uitgekeken, en dat betekent dat na 25 jaar de werkgroep nog vol energie is en volop nieuwe initiatieven ontplooit:

  • sinds december 2015 is een microscopiewerkgroep opgericht. Deze werkgroep komt elke maand bij elkaar om gezamenlijk met de microscoop aan de slag te gaan;
  • de werkgroep zal zich meer richten op provinciaal breed inventariseren, en dat betekent, dat er meer aandacht zal komen voor paddenstoelen in het noorden en noordwesten van Friesland;
  • jaarlijks zal een dag georganiseerd worden met lezingen van leden over hun vondsten/onderzoeken;
  • de werkgroep ontwikkelt de website met de ambitie om een on-line Provinciale Atlas van de Paddenstoelen in Friesland te worden;
  • en, last but not least, de werkgroep gaat door met het ontdekken van nieuwe soorten voor Friesland, en wie weet, komt de teller van het aantal bekende soorten in Friesland in het jaar, dat Leeuwarden (de vestingplaats van de werkgroep) culturele hoofdstad van Europa is, wel op 2018 te staan.

De werkgroep staat altijd open voor nieuwe leden.

Ga naar... activiteiten.
Ga naar een nieuwe soort voor Friesland... het groezelig huidje.

Verborgen in pitrus (01-04-2016)

De pitrus is een plant die bijna in geheel Friesland algemeen voorkomt (zie: verspreiding pitrus). Voor paddenstoelliefhebbers lijken de groene pitruspollen op het eerste gezicht niet interessant, maar ook hier: schijn bedriegt. In de Nederlandse standaardlijst van paddenstoelen worden een twintigtal soorten vermeld die op pitrus voor kunnen komen. Sommige daarvan komen zelfs specifiek alleen maar op pitrus voor. Het gaat hierbij meestal om kleine soorten waarbij een loep onontbeerlijk is. Het loont dus zeer de moeite om in het voorjaar eens een duik in pitruspollen te maken en vooral de rottende stengels goed te bekijken.

Ga naar... het russenknolkelkje.

Takken draaien (19-03-2016)

Door (nacht)vorst in de winter verdwijnen vaak de plaatsjeszwammen uit beeld. Alleen specifieke winterpaddenstoelen, zoals het fluweelpootje of de oesterzwam, kunnen dan soms wel aangetroffen worden. Om paddenstoelen te vinden moet dus goed gezocht worden. Dit betekent in de praktijk: op beschutte plekken kijken op dood hout. Vooral op takken en stammen en soms op paddenstoelen die op de grond liggen, kunnen vaak aan de onderzijde interessante korstzwammen en ascomyeten voorkomen.
Ga naar...: