Menu

Inventarisatie Leeuwarder Bos gaat stilletjes door (25-08-2017)

Sinds april inventariseert een aantal personen het Leeuwarder Bos op paddenstoelen. Iedere maand wordt een gedeelte van het bos op paddenstoelen onderzocht. In praktijk is dit meestal niet meer dan enkele vierkante meters, omdat het vele dode hout en de vochtig blijvende kleïige bodem een groot aantal paddenstoelen herbergen. Tot nu toe zijn er al een veertigtal nieuwe soorten voor het Leeuwarder Bos vastgesteld.

Ga naar...
- Struikelen over bekerzwammen;
- Verborgen tussen gras en planten.

Wissewasje (02-07-2017)

Op 15 juni 2017 werd aan de Commissie Nederlandse Namen van de Nederlandse en Vlaamse Mycologische Vereniging de Lofprijs der Nederlandse Taal uitgereikt. De stichting Nederlands en het Ampzing Genootschap reikt deze prijs uit aan een persoon of instantie die zich voor de Nederlandse taal verdienstelijk heeft gemaakt.

Al sinds het verschijnen van het Overzicht van de paddenstoelen in Nederland in 1995 hebben de Nederlandse namen veel aandacht en belangstelling getrokken. Jaarlijks worden in Nederland een tiental nieuwe soorten ontdekt die allemaal hun Nederlandse naam moeten krijgen.

Het is verheugend, dat in Friesland recentelijk ook soorten met fraaie Nederlandse namen voor het eerst zijn ontdekt. Naast het sneeuwwitje dat op 11 juni in het Leewuarder bos werd gevonden, is ook het wissewasje aan de Friese mycoflora toegevoegd.

Enkele pas gevonden soorten met fraaie Nederlandse namen zijn:

Sneeuwwitje in het Leeuwarder Bos (25-06-2017)

Op 11 juni 2017 werd in het Leeuwarder Bos de traditionele soortendag gehouden. Hoewel de zomer voor paddenstoelen niet de gunstigste periode is, had regen in de voorafgaande week toch nog voor een tiental paddenstoelen gezorgd. En, zoals ook dit jaar, leverde een korte inventarisatie weer nieuwe soorten voor het Leeuwarder Bos op.

Ga naar... Sneeuwwitje in het Leeuwarder Bos.

Een waterliefhebber (27-05-2017)

Nu de omstandigheden droger beginnen te worden, wordt het minder voor de paddenstoelen en moet er uitgeweken worden naar natte gebieden. In de Boksleatpolder bij Joure hadden Frans Ozinga en zijn maat op 9 mei al een jonge zeearend en een roerdomp gezien, zodat de dag eigenlijk niet meer stuk kon. Bovendien vonden ze nog een achttal plekken, waar otters van een feestelijke vismaaltijd hadden genoten. Toen een wilgentak uit het water werd getrokken, bleek er nog een extra verrassing in petto te zijn.

Ga naar... het grijs draadspoorschijfje.

Balanceren op bladstelen (21-05-2017)

Paddenstoelen hebben een substraat, een voedingsbodem nodig. Dat kan bijvoorbeeld humus zijn, mest of een dode boomstam, maar ook levende bomen. De meeste paddenstoelen hebben daarbij hun voorkeur of hebben zich gespecialiseerd. Een aantal soorten kiest daarbij voor afgestorven bladstelen.

Lees meer...

De kleurrijke wereld van roesten (14-05-2017)

Roesten zijn schimmels die op allerlei verschillende planten kunnen voorkomen en een vrij ingewikkelde levenscyclus hebben. Het Nederlandse standaardwerk "Roesten van Nederland" van Termorshuizen en Schwertz geeft daar veel interessante informatie over. Die complexe cyclus heeft er vooral mee te maken, dat soms wel vijf typen sporen kunnen worden gevormd en dat van waardplant kan worden gewisseld. De namen van die waardplanten zijn vaak in de Nederlandse naam van de roest terug te vinden.

Roesten zijn op zich een lastige groep. Er is kennis van de waardplanten voor nodig, en bijna alle roesten moeten microscopisch gecontroleerd/gedetermineerd worden. Dat de roesten een boeiende en kleurrijke groep van schimmels zijn, laat Frans Ozinga met twee recente vondsten zien.

Ga naar...

Twee waskorstjes (07-05-2017)

Het voorjaar blijkt altijd goed voor zeldzaamheden te zijn. Door het ontbreken van plaatjeszwammen en boleten is er meer tijd om je met onopvallende soorten bezig te houden. Verder leidt ook het grondig inventariseren van een gebied tot opvallende vondsten. Zo wordt het Lauwersmeergebied nu door Bregtje Miedema op korstzwammen onderzocht, en richten enkele leden van de werkgroep zich op het Leeuwarder Bos.

Des te verrassender is het, dat kort na elkaar twee verschillende soorten waskorstjes zijn gevonden:

Het Leeuwarder Bos-project is gestart (23-04-2017)

Zoals het Natuurmuseum Fryslân op haar website vermeldt, heeft het museum zich dankzij het Leeuwarder Bos-project met 140 hectare uitgebreid. Het Leeuwarder Bos-project loopt al sinds de aanleg van het bos, en bestaat ondermeer in het inventariseren van planten, dieren, insecten, korstmossen etc.
Hoewel de Paddenstoelen Werkgroep Friesland onderdeel van het natuurmuseum is, heeft de werkgroep zich in zijn 25-jarig bestaan vooral bezig gehouden met Friesland als geheel, en slechts incidenteel, vooral op de jaarlijks georganiseerde soortendagen, het Leeuwarder Bos bezocht. Een groepje leden van de werkgroep heeft nu besloten om zich de komende jaren specifiek op het Leeuwarder Bos te richten, en het bos op paddenstoelen te inventariseren. De eerste excursie werd op 9 april gehouden, en leverde al direct interessante soorten op.

Ga naar... de start van het Leeuwarder Bos-project voor de PWF.

Activiteitenprogramma PWF (04-04-2017)

Op maandag 3 april 2017 heeft de Paddenstoelenwerkgroep Friesland haar activiteitenprogramma samengesteld. De activiteiten bestaan uit werkgroepavonden in het natuurmuseum Fryslân en excursies in de herfstmaanden. Een studiegroep zal zich bezig houden met het inventariseren van het Leeuwarder Bos.

Ga naar... de activiteiten.

Voorjaarsbijeenkomst op maandag 3 april 2017 (22-03-2017)

Op maandag 3 april 2017 houdt de Paddenstoelen Werkgroep Friesland haar eerste bijeenkomst in het natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2 te Leeuwarden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, en eindigt rond 21.30 uur. Eén van de agendapunten is het plannen van de excursies voor het komend seizoen. De werkgroep zal de komende jaren haar aandacht richten op gebieden waar niet veel over paddenstoelen bekend is. Onbekende gebieden kunnen vaak interessante soorten opleveren.

De Paddenstoelen Werkgroep Friesland staat open voor iedereen met interesse voor de studie van paddenstoelen. Paddenstoelen worden niet als een eenvoudige groep beschouwd, veel soorten lijken op elkaar en om soorten op naam te brengen is vaak microscopie nodig. Het voordeel van een werkgroep is dat gezamenlijk een grote hoeveelheid kennis aanwezig is. Bovendien, het is al lang bewezen dat het aantal gevonden soorten tijdens een excursie recht evenredig is met het aantal deelnemers, ofwel in een groep tijdens een excursie worden zeer veel soorten gevonden. Dus reden genoeg om je bij een werkgroep aan te sluiten.

En, last but not least, het grote voordeel van paddenstoelen is dat je ze overal kunt vinden, ook in de eigen tuin.

Ga naar...