Menu

De weldaad van de Waddeneilanden (22-01-2020)

Een bezoek aan één van de Waddeneilanden levert eigenlijk altijd wel een voldaan gevoel op. Zeker als je er ook nog wat leuke paddenstoelenwaarnemingen kunt doen. Begin november 2019 bracht Gosse Haga een bezoek aan Schiermonnikoog. Op zijn lijstje prijkten onder andere de volgende twee soorten:

Sjoukje Mulder verblijft permanent op Vlieland, en tijdens één van haar wandelingen over het eiland had zij het geluk een eerste vondst van Friesland te doen.
Ga naar... de zandparasolzwam.

Schwartzenbergerbos (Noordbergum) - 9 november 2019 (14-12-2019)

Een kille, mistige ochtend weerhield vijf werkgroepleden niet om aan de laatste excursie van 2019 deel te nemen. Deze werd gehouden in het Schwartzenbergerbos bij Noordbergum, een recentelijk op voormalig landbouwgrond aangelegd perceel bos. Door het bos slingert zich een breed pad dat ook door mountainbikers wordt gebruikt. Laat in de herfst was de bodem door een dikke strooisellaag bedekt.

Het wekte dan ook geen verbazing, dat door het gehele bos verspreid vele strooiselafbrekers groeiden, zoals de nevelzwam (Clitocybe nebularis) en de roodbruine schijnridderzwam (Lepista flaccida).

Als houtafbreker kwam de streepsteelmycena (Mycena polygramma) in grote getale voor, ook regelmatig aan de voet van bomen.

streepsteelmycena (©Henk Dijkstra)
streepsteelmycena
(©Henk Dijkstra)
Lees meer...

Marswâl (Rohel) - 12 oktober 2019 (27-11-2019)

Toen een vijftal werkgroepleden het bruggetje naar de Marswâl waren overgestoken en op het dijkje stonden, keken ze uit over een vlakte die totaal ondergelopen leek te zijn. Er was dus geen andere keuze om op de dijk te beginnen. Gelukkig bleken hier al vrij snel enkele soorten gevonden te worden, zoals de grijsbruine grasmycena (Mycena aetites) en de okergele stropharia (Stropharia coronilla), voldoende inspiratie om het gebied verder te onderzoeken.

grijsbruine grasmycena, spitse vlekplaat en bleekbruine bekerzwam (©Sjoerd Greydanus)
grijsbruine grasmycena, spitse vlekplaat en bleekbruine bekerzwam
(©Sjoerd Greydanus)
Lees meer...

Ritskebos (Burgum) - 28 september 2019 (06-11-2019)

Dankzij de vele neerslag en de relatief hoge temperaturen was al duidelijk geworden, dat het voor de paddenstoelen eindelijk weer eens een goede herfst was. De werkgroepleden waren op 28 september 2019 dan ook bij voorbaat erg enthousiast voor de excursie naar het Ritskebos, dat nog nooit op het excursie-programma had gestaan.

gezoneerde stekelzwam, dwerghertenzwam en kortstelige veldridderzwam (©Sjoerd Greydanus)
gezoneerde stekelzwam, dwerghertenzwam en kortstelige veldridderzwam
(©Sjoerd Greydanus)

De excursie begon direct goed langs de berm van de Ritskeloane, en ook langs het schelpenpad bleek het rijk aan paddenstoelen te zijn. De excursie leverde uiteindelijk 75 soorten op waarvan twee nieuw voor Friesland.

Lees meer...

Nieuwe soorten in het Leeuwarder bos (03-11-2019)

Ook in de nazomer- en herfstmaanden heeft het Leeuwarder bos niet teleurgesteld. Er werden veel nieuwe soorten voor het Leeuwarder bos gevonden, waarvan enkele zelfs nieuw voor Friesland.

Ga naar...

Met elkaar verbonden (11-08-2019)

Ook onder de paddenstoelen zijn er soorten die parasiteren en daardoor onlosmakelijk met hun gastheer verbonden zijn. Toch lijken voor parasieten niet overal de omstandigheden gunstig te zijn, en is hun verspreiding beperkter dan die van hun gastheer.

Ga naar...

Driehonderd soorten in het Leeuwarder bos (06-07-2019)

Maandelijks worden er in het Leeuwarder bos nieuwe soorten gevonden, zodat na twee jaar inventarisatie er 300 soorten in het Leeuwarder bos geregistreerd zijn. Het Leeuwarder bos omvat drie kilometerhokken. Eén daarvan (182-581) is zelfs in de top 50 van kilometerhokken met de meeste soorten terechtgekomen, met 242 soorten. Met nog de herfst voor de boeg zal dit aantal in 2019 ongetwijfeld stijgen.

Ga naar...

Met 22 registraties is het echte judasoor tot nu toe de meest gemelde soort in het Leeuwarder bos.
Ga naar...echt judasoor.

Recreatiegebied De Potten (Sneek) (10-06-2019)

Sinds enkele jaren houdt de Paddenstoelen Werkgroep Friesland het merendeel van haar excursies in gebieden waar nog relatief weinig soorten paddenstoelen bekend zijn, maar waar theoretisch veel soorten verwacht kunnen worden. Ook het recreatiegebied De Potten bij Sneek behoort bij deze gebieden. Het recreatiegebied rondom de voormalige zandwitput is erg gevarieerd, met bosschages, grasvelden en oevers. Weliswaar waren in het betreffende kilometerhok (177-560) al een honderdtal soorten genoteerd, maar korstzwammen en ascomyceten waren afwezig. Dus, het leek zeker mogelijk om tijdens de voorjaarsexcursie op 25 mei voor dit gebied een groot aantal nieuwe soorten te ontdekken.

Lees meer...

Paddenstoelen in en rond het huis (01-06-2019)

Voor bijzondere paddenstoelen hoef je soms niet ver de deur uit. Ook in de tuin komen paddenstoelen voor, vaak zeer kleine en onopvallende, maar deze zijn dan des te spectaculairder onder de microscoop. En mocht een stap buiten de deur al teveel zijn, dan kun je het geluk hebben, dat in huis in een of andere bloempot een goudgele paddenstoel verschijnt.

Ga naar...

Nog meer voorjaarspaddenstoelen (05-05-2019)

Ondanks het droge weer worden er in onze provincie in april toch hele leuke paddenstoelensoorten gespot. Zo bracht Gosse Haga op 17 april met een groepje speurders een bezoek aan een waterwingebied bij Oldeholtpade. Naast de vele plantensoorten die konden worden genoteerd, kwamen er ook twee opvallende voorjaarspaddenstoelen aan het licht.

Ga naar...