Menu

Jubileumjaar

Op 24 april 2016 bestaat de Paddenstoelenwerkgroep Friesland 25 jaar. Door Herman Sieben opgericht had de werkgroep in eerste instantie vooral als doel om de actieve paddenstoelliefhebbers met elkaar te verenigen en zodoende de kennis te vergroten. Op paddenstoelen raak je nooit uitgekeken, en dat betekent dat na 25 jaar de werkgroep nog vol energie is en volop nieuwe initiatieven ontplooit:

  • sinds december 2015 is een microscopiewerkgroep opgericht. Deze werkgroep komt elke maand bij elkaar om gezamenlijk met de microscoop aan de slag te gaan;
  • de werkgroep zal zich meer richten op provinciaal breed inventariseren, en dat betekent, dat er meer aandacht zal komen voor paddenstoelen in het noorden en noordwesten van Friesland;
  • jaarlijks zal een dag georganiseerd worden met lezingen van leden over hun vondsten/onderzoeken;
  • de werkgroep ontwikkelt de website met de ambitie om een on-line Provinciale Atlas van de Paddenstoelen in Friesland te worden;
  • en, last but not least, de werkgroep gaat door met het ontdekken van nieuwe soorten voor Friesland, en wie weet, komt de teller van het aantal bekende soorten in Friesland in het jaar, dat Leeuwarden (de vestingplaats van de werkgroep) culturele hoofdstad van Europa is, wel op 2018 te staan.

De werkgroep staat altijd open voor nieuwe leden.

Ga naar... activiteiten.
Ga naar een nieuwe soort voor Friesland... het groezelig huidje.