Menu

PWF in Nieuwe Encyclopedie Friesland

Opgericht in 1991 heeft de Paddenstoelen Werkgroep Friesland al veel onderzoek naar de Friese paddenstoelen verricht. Door het werk van de leden van de werkgroep is in de laatste decennia veel meer omtrent de verspreiding van verschillende soorten bekend geworden. Bovendien hebben de leden talloze nieuwe soorten voor Friesland ontdekt. In het jubileumjaar is daarom de vermelding in de Nieuwe Encyclopedie Friesland een kroon op al deze arbeid.
Nieuwe Encyclopdie Friesland)(©Sjoerd Greydanus)
Paddenstoelen in Nieuwe Encyclopedie Friesland
(©Sjoerd Greydanus)
Op 15 september 2016 is de Nieuwe Encyclopedie Friesland feestelijk in de Harmonie te Leeuwarden gepresenteerd. De encyclopedie bevat ruim 11.000 trefwoorden in 3000 pagina's, verdeeld over vier lijvige boeken. Aan de encyclopedie is jarenlang gewerkt, en het is uniek, dat acht deelvelden ruimschoots aan bod komen, waaronder ook de natuurwetenschappen. In een uitgebreid lemma wordt in de encyclopedie de stand van zaken omtrent de paddenstoelen in Friesland beschreven, waarbij met name het belang van de friese paddenstoelenwerkgroep benadrukt wordt. Een krachtiger stimulans om de volgende 25 jaar met enthousiasme door te gaan, kan de werkgroep zich niet wensen.