Menu

25 nieuwe soorten in het 25-jarige jubileum

In 2016 vierde de Paddenstoelenwerkgroep Friesland haar 25-jarig jubileum. De excursie die ter gelegenheid van het jubileum werd gehouden, was al een groot succes, ondanks het feit dat deze vervroegd moest worden afgebroken door het slechte weer. Nu de leden van de werkgroep hun gegevens hebben ingeleverd, blijkt het jubileum nog een mijlpaal te hebben bereikt: er zijn 25 nieuwe soorten voor Friesland gevonden.

Dat er nog steeds nieuwe soorten worden gemeld/gevonden heeft verschillende redenen: veranderingen in het milieu, bijvoorbeeld door temperatuurstijgingen of door houtkap en bodemverstoring, geven ruimte aan andere soorten; groepen die vroeger weinig aan bod kwamen, zoals korstzwammen en ascomyceten, worden intensiever onderzocht; de werkgroep zoekt bewust nog weinig geïnventariseerde gebieden op.

Enkele in 2016 gemelde nieuwe soorten zijn: