Menu

Eerste nieuwelingen van 2017

Doordat in de winter nauwelijks plaatjeszwammen voorkomen, kan de aandacht uitgaan naar houtzwammen en ascomyceten, die minder gevoelig zijn voor winterse omstandigheden, omdat ze in hun microbiotoop meer beschermd zijn tegen de invloed van vorst of droogte, zoals bijvoorbeeld onder bladeren of op dood hout. Aandacht voor deze soorten levert al snel mooie vondsten op, zeker in Friesland waar deze groepen altijd relatief onderbelicht zijn gebleven.

Het is dan natuurlijk extra motiverend, dat al vroeg in het begin van 2017 weer nieuwe soorten aan de lijst van Friesland kunnen worden toegevoegd.
Ga naar...

En doordat inzichten in soorten wijzigen, zou een soort opeens wel zeldzamer kunnen zijn dan de gegevens doen vermoeden.
Ga naar... de echte vuurzwam.