Menu

Het Leeuwarder Bos-project is gestart

Zoals het Natuurmuseum Fryslân op haar website vermeldt, heeft het museum zich dankzij het Leeuwarder Bos-project met 140 hectare uitgebreid. Het Leeuwarder Bos-project loopt al sinds de aanleg van het bos, en bestaat ondermeer in het inventariseren van planten, dieren, insecten, korstmossen etc.
Hoewel de Paddenstoelen Werkgroep Friesland onderdeel van het natuurmuseum is, heeft de werkgroep zich in zijn 25-jarig bestaan vooral bezig gehouden met Friesland als geheel, en slechts incidenteel, vooral op de jaarlijks georganiseerde soortendagen, het Leeuwarder Bos bezocht. Een groepje leden van de werkgroep heeft nu besloten om zich de komende jaren specifiek op het Leeuwarder Bos te richten, en het bos op paddenstoelen te inventariseren. De eerste excursie werd op 9 april gehouden, en leverde al direct interessante soorten op.

Ga naar... de start van het Leeuwarder Bos-project voor de PWF.