Menu

Twee waskorstjes

Het voorjaar blijkt altijd goed voor zeldzaamheden te zijn. Door het ontbreken van plaatjeszwammen en boleten is er meer tijd om je met onopvallende soorten bezig te houden. Verder leidt ook het grondig inventariseren van een gebied tot opvallende vondsten. Zo wordt het Lauwersmeergebied nu door Bregtje Miedema op korstzwammen onderzocht, en richten enkele leden van de werkgroep zich op het Leeuwarder Bos.

Des te verrassender is het, dat kort na elkaar twee verschillende soorten waskorstjes zijn gevonden: