Menu

De kleurrijke wereld van roesten

Roesten zijn schimmels die op allerlei verschillende planten kunnen voorkomen en een vrij ingewikkelde levenscyclus hebben. Het Nederlandse standaardwerk "Roesten van Nederland" van Termorshuizen en Schwertz geeft daar veel interessante informatie over. Die complexe cyclus heeft er vooral mee te maken, dat soms wel vijf typen sporen kunnen worden gevormd en dat van waardplant kan worden gewisseld. De namen van die waardplanten zijn vaak in de Nederlandse naam van de roest terug te vinden.

Roesten zijn op zich een lastige groep. Er is kennis van de waardplanten voor nodig, en bijna alle roesten moeten microscopisch gecontroleerd/gedetermineerd worden. Dat de roesten een boeiende en kleurrijke groep van schimmels zijn, laat Frans Ozinga met twee recente vondsten zien.

Ga naar...