Menu

Inventarisatie Leeuwarder Bos gaat stilletjes door

Sinds april inventariseert een aantal personen het Leeuwarder Bos op paddenstoelen. Iedere maand wordt een gedeelte van het bos op paddenstoelen onderzocht. In praktijk is dit meestal niet meer dan enkele vierkante meters, omdat het vele dode hout en de vochtig blijvende kleïige bodem een groot aantal paddenstoelen herbergen. Tot nu toe zijn er al een veertigtal nieuwe soorten voor het Leeuwarder Bos vastgesteld.

Ga naar...
- Struikelen over bekerzwammen;
- Verborgen tussen gras en planten.