Menu

Dubbelgangers in het vizier

Zoals bekend hebben de meeste paddenstoelen een dubbelganger. En soms wijzen zelfs de Nederlandse namen er al op, dat de verschillen tussen twee soorten klein zijn. Een groezelig huidje of een ruig huidje, voor je gevoel krijg je bij beide jeuk. In 2017 zijn beide soorten huidjes in Friesland gevonden. Ze hebben een vergelijkbaar biotoop, kunnen misschien wel in dezelfde gebieden voorkomen. Vandaar dat de microscoop bij deze soorten nodig is om ze met zekerheid te determineren.

Ga naar...