Menu

Voorjaarsbijeenkomst Paddenstoelen Werkgroep Friesland

Op maandag 9 april 2018 houdt de Paddenstoelen Werkgroep Friesland haar voorjaarsbijeenkomst in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst wordt het programma voor 2018 vastgesteld. In het najaar worden er wekelijks bijeenkomsten in het Natuurmuseum gehouden. Zowel in het voorjaar als in het najaar worden excursies gepland. Verder blijft de werkgroep het gehele jaar bezig met de inventarisate van het Leeuwarder Bos.

Zonder determinatie met de microscoop is het niet mogelijk om alle paddenstoelen op naam te brengen. Microscopiseren is niet altijd gemakkelijk. Om de drempel zo laag mogelijk te houden organiseert de werkgroep maandelijks een microscopiebijeenkomst.

Wie zich met paddenstoelen wil gaan bezighouden, is van harte uitgenodigd om aan de activiteiten van de werkgroep deel te nemen.

Ga naar... de activiteiten.