Menu

Honderdvijftig fynsten

Afgelopen periode zijn de Fynsten van de vroegere website (menu-item archief) naar de huidige overgezet. Er zijn nu ruim 150 soorten onder deze rubriek beschreven. Dat is ongeveer 8,5 % van het totaal aantal soorten dat na 1980 geregistreerd is. De bijna tweeduizend bekende soorten in Friesland zullen waarschijnlijk nooit allemaal (met foto) beschreven worden, maar de rubriek geeft een fraai overzicht van wat zoal in Friesland te vinden is.

Ga naar... fynsten.