Menu

Buismans eendenkooi in Piaam

Als vrijwilliger van It Frsyke Gea zorgt Joop Leertouwer voor het onderhoud van Buismans eendenkooi in Piaam. Dat geeft hem de unieke mogelijkheid om het gehele jaar door naar paddenstoelen in dit beschermde stukje natuur te zoeken. Tot nu toe zijn er 110 soorten geregistreerd. Sommige soorten blijken in Friesland alleen in deze eendenkooi voor te komen.

Ga naar...