Menu

Driehonderd soorten in het Leeuwarder bos

Maandelijks worden er in het Leeuwarder bos nieuwe soorten gevonden, zodat na twee jaar inventarisatie er 300 soorten in het Leeuwarder bos geregistreerd zijn. Het Leeuwarder bos omvat drie kilometerhokken. Eén daarvan (182-581) is zelfs in de top 50 van kilometerhokken met de meeste soorten terechtgekomen, met 242 soorten. Met nog de herfst voor de boeg zal dit aantal in 2019 ongetwijfeld stijgen.

Ga naar...

Met 22 registraties is het echte judasoor tot nu toe de meest gemelde soort in het Leeuwarder bos.
Ga naar...echt judasoor.