Menu

Met elkaar verbonden

Ook onder de paddenstoelen zijn er soorten die parasiteren en daardoor onlosmakelijk met hun gastheer verbonden zijn. Toch lijken voor parasieten niet overal de omstandigheden gunstig te zijn, en is hun verspreiding beperkter dan die van hun gastheer.

Ga naar...