Menu

Op de achtergrond blijven

De roze peutermycena doet er alles aan om op de achtergrond te blijven. Slechts enkele millimeters groot heeft hij een verborgen bestaan in de strooisellaag op afgevallen eikenbladeren. De tweede vondst van Friesland was dan ook vooral een toevalstreffer.

Ook de plooirokmycena is een vrij onopvallende mycena. Na 2017 lijkt deze soort weer naar de achtergrond verdwenen te zijn, en is sinds 2017 het aantal meldingen op drie blijven staan.
Ga naar...