Menu

Met slakkengang naar 350

Tot nu toe zijn 347 soorten in het Leeuwarder bos gevonden. De verwachting is, dat in 2020 het aantal gevonden soorten de 350-grens zal passeren, maar door de droogte was het slecht gesteld met de (voorjaars)paddenstoelen in Friesland, en dus ook in het Leeuwarder bos. Waarschijnlijk zal dit moment pas in de herfst plaatsvinden.

Vanaf april 2017 zijn bijna maandelijks excursies in het Leeuwarder bos gehouden. Verder zijn de gegevens aangevuld met losse waarnemingen. Van de 347 soorten zijn 147 (42 %) slechts één keer gemeld. Driekwart van het aantal soorten is minder dan vijf keer gemeld. Voor veel paddenstoelen lijkt dus te gelden, dat je vooral geluk moet hebben om ze te zien, of dat je stomweg veel op pad moet gaan om je kansen te vergroten.

Gelukkig zijn er ook nog 36 soorten die tien keer of vaker zijn gezien, en dus algemeen voor het Leeuwarder bos lijken. Enkele hiervan zijn aan de fynsten toegevoegd: