Menu

De schorszwamtrilzwam

De schorszwamtrilzwam leidt een onopvallend bestaan op oude schorszwammen. De soort is matig algemeen, maar was in Friesland nog nooit gevonden. Tijdens een excursie in het Leeuwarder bos kwam de soort pas onder de microscoop van Bregtje Miedema aan het licht.

Ga naar...