Menu

De Middelgaast (Boornbergum)

Bij Boornbergum zijn sinds 1979 enkele bosjes en singels aangeplant, met vooral eikenhakhout, els, wilg en populier. Uit het gebied waren nog weinig gegevens omtrent paddenstoelen bekend. Reden genoeg om hier paddenstoelen te inventariseren. En ook al waren er door de droogte weinig paddenstoelen, de verwachtig was, dat bijna iedere gevonden soort nieuw voor het bos/kilometerhok zou zijn.

Ga naar... De Middelgaast.