Menu

Nieuwkomers van 2016 (18-01-2017)

Hoewel het paddenstoelseizoen van 2016 door de lang aanhoudende droogte zeer laat op gang kwam en daardoor enigszins matig leek, had het achteraf gezien genoeg te bieden om van een mooi paddenstoelenjaar te kunnen spreken. In 2016 zijn er een tiental soorten aan de lijst van in Friesland voorkomende soorten toegevoegd. Enkele nieuwelingen en andere bijzonderheden worden in de komende weken op de website gepresenteerd.

Uit de lucht komen vallen (14-01-2017)

Een gelukkige samenloop van omstandigheden, soms is er niet meer nodig om op een bijzondere paddenstoel te stuiten.
Ga naar...de getande boomkorst.

De Groene Ster (Leeuwarden) (01-01-2017)

Op 5 november werd de laatste excursie van de werkgroep in de Groene Ster gehouden. De opkomst was zeer hoog, naast de werkgroepleden waren ook een vijftal belangstellenden naar de verzamelplaats op het parkeerterrein gekomen. De excursie werd gehouden in het deel dat begrensd wordt door kilometerhok 187-581, waar tot dan toe een 140-tal soorten waren gevonden.
Lees meer...

De Slotplaats (Bakkeveen) (28-10-2016)

Op 20 oktober 2016, in de herfstvakantie, organiseerde de paddenstoelenwerkgroep een extra excursie. Dankzij de regen kwamen de paddenstoelen langzamerhand spreekwoordelijk uit de grond, en het was al bekend, dat in De Slotplaats een redelijke hoeveelheid soorten stonden.
Lees meer...

Jubileumexcursie Ameland, Buurderduinen (20-10-2016)

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Paddenstoelen Werkgroep Friesland werd op 8 oktober 2016 een excursie op Ameland gehouden. September was veel te droog geweest, maar in het begin van oktober was hier en daar regen gevallen en leek het paddenstoelseizoen een beetje op gang te komen. Vol goede moed vertrokken twaalf leden om half tien vanuit Holwerd.
Lees meer...

PWF in Nieuwe Encyclopedie Friesland (19-09-2016)

Opgericht in 1991 heeft de Paddenstoelen Werkgroep Friesland al veel onderzoek naar de Friese paddenstoelen verricht. Door het werk van de leden van de werkgroep is in de laatste decennia veel meer omtrent de verspreiding van verschillende soorten bekend geworden. Bovendien hebben de leden talloze nieuwe soorten voor Friesland ontdekt. In het jubileumjaar is daarom de vermelding in de Nieuwe Encyclopedie Friesland een kroon op al deze arbeid.
Lees meer...

Soortendag in Leeuwarder bos (12-06-2016)

Op 12 juni werd de traditionele soortendag in het Leeuwarder bos gehouden. Hoewel juni niet de meest geschikte periode is voor paddenstoelen, gaat de Paddenstoelen Werkgroep Friesland mee in de traditie om naar nieuwe soorten te zoeken. Van de zware regenbuien had Friesland weinig meegekregen, zodat de omstandigheden voor de groei van paddenstoelen te droog bleven. Op het eerste gezicht leek het dan ook een nutteloze exercitie te worden, de harde uitgedroogde grond nodigde zelfs niet eens uit tot een wandeling.

Lees meer...

Ontwijk (Donkerbroek) (28-05-2016)

Het Ontwijk is een gevarieerd, kleinschalig bos bij Donkerbroek met lanen, heide, veentjes en met de Wandelbos. Tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn in het bosje jaarlijks bomen aangeplant door scholieren. Beuk, eik, lijsterbes, berk geven het Ontwijk de nodige variatie om het voor paddenstoelen gunstig te maken. Vier leden trotseerden de zwermen muggen om op zoek te gaan naar nieuwe soorten voor het gebied. Het gebied omvat vier kilometerhokken. Besloten werd om de route zo te kiezen, dat twee kilometerhokken bezocht werden, namelijk 211-577 en 212-558.

Lees meer...

Hout bij huis (18-05-2016)

Voor mycologen kan het een groot voordeel zijn om een houtstapel bij huis te hebben. Omstandigheden in houtstapel blijven meestal vaak lang gunstig voor de ontwikkeling van paddenstoelen. En bij de afbraak van hout is er sprake van verschillende stadia, waardoor paddenstoelen elkaar opvolgen. Er zullen dus altijd nieuwe verrassingen zijn, zolang het hout niet volledig is afgebroken. Ga naar...

Pompsterplaat en Zomerhuisjesbos (05-05-2016)

Op 30 april 2016 hield de werkgroep de eerste excursie in het Lauwersmeergebied. Zeven werkgroepleden verzamelden zich bij de parkeerplaats van de Pompsterplaat in het Lauwersmeergebied. De Pompsterplaat is nog nauwelijks op paddenstoelen onderzocht, een tweetal vroegere bezoeken hadden nog geen twintig soorten opgeleverd.

Lees meer...