Menu

Mem Wedmanpaad (Buitenpost) (12-10-2017)

Op 23 september 2017 hield de Paddenstoelen Werkgroep Friesland een excursie in de Wâldmieden. De route volgde grotendeels het Mem Wedmanpaad. Het Mem Wedmanpaad leidt door een natuurgebied, waarin veenputjes zijn hersteld. Natte elzen- en wilgenbosjes, rietland, veenmos kenmerken het gebied. Wat paddenstoelen betreft was er in de Wâldmieden nog weinig bekend. Een grote groep werkgroepleden was gemotiveerd om daar in één klap verandering in te brengen.

Lees meer...

Uitgestorven soort vindt toevlucht op Vlieland (06-10-2017)

Het denneneekhoorntjesbrood werd lang als uitgestorven in Nederland beschouwd. Recentelijk is deze soort weer in Nederland aangetroffen. In augustus 2017 werd de soort voor de vierde keer in Nederland gezien.

Ga naar... het denneneekhoorntjesbrood.

Sterker dan de maairobot (09-09-2017)

Maairobots zijn ontworpen om van een gazon een prachtig biljartlaken te maken. Echter, bij het ontwerp is er geen rekening mee gehouden dat er ook wel eens wat anders dan gras in een gazon wil groeien. En als het dan een champignon blijkt te zijn, rest de robot niet anders om er maar wat over heen te hobbelen.

Ga naar... het verhaal van de toverchampignon.

Inventarisatie Leeuwarder Bos gaat stilletjes door (25-08-2017)

Sinds april inventariseert een aantal personen het Leeuwarder Bos op paddenstoelen. Iedere maand wordt een gedeelte van het bos op paddenstoelen onderzocht. In praktijk is dit meestal niet meer dan enkele vierkante meters, omdat het vele dode hout en de vochtig blijvende kleïige bodem een groot aantal paddenstoelen herbergen. Tot nu toe zijn er al een veertigtal nieuwe soorten voor het Leeuwarder Bos vastgesteld.

Ga naar...
- Struikelen over bekerzwammen;
- Verborgen tussen gras en planten.

Wissewasje (02-07-2017)

Op 15 juni 2017 werd aan de Commissie Nederlandse Namen van de Nederlandse en Vlaamse Mycologische Vereniging de Lofprijs der Nederlandse Taal uitgereikt. De stichting Nederlands en het Ampzing Genootschap reikt deze prijs uit aan een persoon of instantie die zich voor de Nederlandse taal verdienstelijk heeft gemaakt.

Al sinds het verschijnen van het Overzicht van de paddenstoelen in Nederland in 1995 hebben de Nederlandse namen veel aandacht en belangstelling getrokken. Jaarlijks worden in Nederland een tiental nieuwe soorten ontdekt die allemaal hun Nederlandse naam moeten krijgen.

Het is verheugend, dat in Friesland recentelijk ook soorten met fraaie Nederlandse namen voor het eerst zijn ontdekt. Naast het sneeuwwitje dat op 11 juni in het Leewuarder bos werd gevonden, is ook het wissewasje aan de Friese mycoflora toegevoegd.

Enkele pas gevonden soorten met fraaie Nederlandse namen zijn:

Sneeuwwitje in het Leeuwarder Bos (25-06-2017)

Op 11 juni 2017 werd in het Leeuwarder Bos de traditionele soortendag gehouden. Hoewel de zomer voor paddenstoelen niet de gunstigste periode is, had regen in de voorafgaande week toch nog voor een tiental paddenstoelen gezorgd. En, zoals ook dit jaar, leverde een korte inventarisatie weer nieuwe soorten voor het Leeuwarder Bos op.

Ga naar... Sneeuwwitje in het Leeuwarder Bos.

Een waterliefhebber (27-05-2017)

Nu de omstandigheden droger beginnen te worden, wordt het minder voor de paddenstoelen en moet er uitgeweken worden naar natte gebieden. In de Boksleatpolder bij Joure hadden Frans Ozinga en zijn maat op 9 mei al een jonge zeearend en een roerdomp gezien, zodat de dag eigenlijk niet meer stuk kon. Bovendien vonden ze nog een achttal plekken, waar otters van een feestelijke vismaaltijd hadden genoten. Toen een wilgentak uit het water werd getrokken, bleek er nog een extra verrassing in petto te zijn.

Ga naar... het grijs draadspoorschijfje.

Balanceren op bladstelen (21-05-2017)

Paddenstoelen hebben een substraat, een voedingsbodem nodig. Dat kan bijvoorbeeld humus zijn, mest of een dode boomstam, maar ook levende bomen. De meeste paddenstoelen hebben daarbij hun voorkeur of hebben zich gespecialiseerd. Een aantal soorten kiest daarbij voor afgestorven bladstelen.

Lees meer...

De kleurrijke wereld van roesten (14-05-2017)

Roesten zijn schimmels die op allerlei verschillende planten kunnen voorkomen en een vrij ingewikkelde levenscyclus hebben. Het Nederlandse standaardwerk "Roesten van Nederland" van Termorshuizen en Schwertz geeft daar veel interessante informatie over. Die complexe cyclus heeft er vooral mee te maken, dat soms wel vijf typen sporen kunnen worden gevormd en dat van waardplant kan worden gewisseld. De namen van die waardplanten zijn vaak in de Nederlandse naam van de roest terug te vinden.

Roesten zijn op zich een lastige groep. Er is kennis van de waardplanten voor nodig, en bijna alle roesten moeten microscopisch gecontroleerd/gedetermineerd worden. Dat de roesten een boeiende en kleurrijke groep van schimmels zijn, laat Frans Ozinga met twee recente vondsten zien.

Ga naar...

Twee waskorstjes (07-05-2017)

Het voorjaar blijkt altijd goed voor zeldzaamheden te zijn. Door het ontbreken van plaatjeszwammen en boleten is er meer tijd om je met onopvallende soorten bezig te houden. Verder leidt ook het grondig inventariseren van een gebied tot opvallende vondsten. Zo wordt het Lauwersmeergebied nu door Bregtje Miedema op korstzwammen onderzocht, en richten enkele leden van de werkgroep zich op het Leeuwarder Bos.

Des te verrassender is het, dat kort na elkaar twee verschillende soorten waskorstjes zijn gevonden: