Menu

Voorjaarspaddenstoelen in Wijckel (07-04-2019)

Het Van Coehoornbos in Wijckel staat bekend om de stinzenplanten. En het lijkt erop, dat Wijckel ook bekend gaat worden om de bijzondere voorjaarspaddenstoelen.
Ga naar...

Waar eens bomen stonden... (06-04-2019)

Sinds de marktideologie staat in Nederland alles ten dienste van de productie. Ook het bos ontkomt hier niet aan. Waar je ook loopt, in de bossen van Olterterp, Bakkeveen of Appelscha, in het voorjaar moet je maar weer afwachten of het bos waar je vorig jaar nog leuke soorten had gevonden, er nog daadwerkelijk staat. En ook in het Leeuwarder bos, weliswaar bedoeld als productiebos, bleken grote gedeelten gekapt te zijn. Mycologen laten zich echter niet uit het veld slaan, en dus werden vooral de achtergebleven plantenresten goed onderzocht.

Ga naar... gehalveerd bos.

Februari - ascomycetenmaand (13-03-2019)

Februari is bij uitstek een maand om aandacht te geven aan de kleine soorten (ascomyceten) die nog volop bezig zijn hout en plantenresten af te breken. Als in het voorjaar het nieuwe groen ontspruit, zijn ze of verdwenen of lastiger te vinden tussen bijvoorbeeld de brandnetels of de braam.

In het rijk van de ascomyceten is nog veel te ontdekken. In februari zijn maar liefst vier nieuwe soorten ascomyceten voor Friesland gevonden, sowieso de eerste vier nieuwe soorten in 2019.

Ga naar...

Penseelschimmel op vossenkeutel (17-02-2019)

Eind oktober 2018 vonden Marten en Immie Hunneman een vossenkeutel die bezet was met een in eerste ondefinieerbare schimmel. Gezegend met een goed geheugen herinnerden ze zich een vergelijkbare schimmel die enkele jaren geleden op de website van de Nederlandse Mycologische Vereniging was verschenen.

Ga naar... Penicillium vulpinum.

Jouster paddenstoelen (03-02-2019)

Eén van de vele voordelen van de paddenstoelenhobby is, dat je niet ver hoeft te reizen, maar in je eigen omgeving voldoende interessante soorten kunt vinden. Frans Ozinga inventariseert al jaren diverse terrein in en rondom Joure. Hier ontdekte hij ook de blauwgrijze schorsmycena, een soort die na zijn artikel in 2006 minder zeldzaam is geworden. In Friesland heeft hij deze soort letterlijk op de kaart gezet.

Ga naar...

Een koude speurtocht (03-02-2019)

Voor 2019 begon de eerste excursie in het Leeuwarder bos na een matige nachtvorst. In het open terrein was alles bedekt met een dun laagje rijp, maar onder de bomen was het vorstvrij gebleven. Weliswaar waren de plaatjeszwammen ook daar bevroren, maar nog goed herkenbaar.

Sinds de start van het inventarisatieproject worden elke excursie nieuwe soorten voor het Leeuwarder bos gevonden, zodat langzamerhand het soortenaantal de 300-grens nadert. Ook tijdens deze excursie werden vier nieuwe soorten geregistreerd.

Ga naar...Alles tussen de oren.

Jaarafsluiting in het Leeuwarder bos (18-01-2019)

In 2018 is het Leeuwarder Bos maandelijks door de Paddenstoelen Werkgroep Friesland bezocht, behalve in juli, toen er vanwege de droogte geen paddenstoelen werden verwacht. In totaal werden in 2018 171 soorten gevonden. Hiervan waren 66 nieuw voor het Leeuwarder bos. In totaal zijn er nu 296 soorten in het Leeuwarder bos bekend.

Door de droge, lange hittegolf was een deel van het jaar zeer slecht, maar gelukkig herstelde de regen aan het einde van 2018 de schade enigszins. Opvallend genoeg waren november en december de soortenrijkste excursies van 2018, met beide ruim 40 soorten.

Ga naar... een soortenrijke jaarafsluiting.

Enkele bijzondere vondsten in 2018 (27-12-2018)

Over de droogte in 2018 en het matige paddenstoelseizoen is al genoeg geschreven. Maar hoe relatief schaars het dan ook aan paddenstoelen mocht zijn, altijd zullen er soorten gevonden worden die bijzonder of opmerkelijk of gewoonweg mooi zijn. En dat moge blijken uit dit overzicht:

Park Vijversburg (Tytsjerk) (25-11-2018)

De langdurige droogte bleek funest te zijn voor het wasplatenreservaat. Door een totaal ontbreken van paddenstoelen moest de geplande excursie naar de Rotstergaasterwallen dan ook afgelast worden. Als alternatief werd het park Vijversburg uitgekozen. In het park zijn al ruim driehonderd soorten bekend, en de kans op paddenstoelen leek hier dan ook groter. Toch, ook in Vijversburg moest nog goed gezocht worden, wat uiteindelijk een zeventigtal soorten opleverde. Opvallend was, dat het alleen algemene tot zeer algemene soorten waren. Kennelijk zijn deze soorten ook zo algemeen omdat ze goed bestand zijn tegen het afwisselende Nederlandse klimaat.

Lees meer...

Fogelsanghstate (Veenklooster) (04-11-2018)

Op een mooie herfstdag had een grote groep zich op het parkeerterrein van de Fogelsanghstate verzameld. Het is natuurlijk een inspirerende start van een excursie, als je uit de auto stapt en direct al fraaie, relatief forse paddenstoelen ziet. Onder eiken aan de rand van het parkeerterrein stonden het schaapje (Lactifluus vellereus) en grofplaatrussula's (Russula nigricans), met op hun wegrottende hoeden de poederzwamgast (Asterophora lycoperdoides). Drie soorten als proloog van een excursie die uiteindelijk 72 soorten zou opleveren.

Lees meer...