Menu

Verdwenen vingerhoedje na 25 jaar gevonden (20-05-2018)

Het vingerhoedje leek aan het einde van de vorige eeuw definitief uit Friesland verdwenen te zijn. In 1993 werd deze paddenstoel nog op Terschelling en in Leeuwarden gezien, daarna kwam geen enkele melding meer binnen.

Ga naar... het vingerhoedje.

Oranje in het bos (02-05-2018)

Nooit zullen paddenstoelexcursies vervelen. Elke excursie heeft zijn eigen karakter. En vroeg in het jaar met een miezerig regentje kan een bos waarvan de ondergroei zomers vooral uit brandnetel bestaat, opeens bijna oranje kleuren.

Ga naar... Oranje in het bos.

Een tas vol hout (10-04-2018)

De inventarisatie van het Leeuwarder Bos gaat gestaag door. De inventarisatie is een jaar bezig, en het aantal soorten is al over de 200-grens heen. Dankzij het vele dode hout lijkt het Leeuwarder Bos ideaal voor houtafbrekende soorten te zijn. Ook tijdens de excursie in maart 2018 werden weer bijzondere soorten gevonden.

Ga naar... Een tas vol hout.

Voorjaarsbijeenkomst Paddenstoelen Werkgroep Friesland (02-04-2018)

Op maandag 9 april 2018 houdt de Paddenstoelen Werkgroep Friesland haar voorjaarsbijeenkomst in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst wordt het programma voor 2018 vastgesteld. In het najaar worden er wekelijks bijeenkomsten in het Natuurmuseum gehouden. Zowel in het voorjaar als in het najaar worden excursies gepland. Verder blijft de werkgroep het gehele jaar bezig met de inventarisate van het Leeuwarder Bos.

Zonder determinatie met de microscoop is het niet mogelijk om alle paddenstoelen op naam te brengen. Microscopiseren is niet altijd gemakkelijk. Om de drempel zo laag mogelijk te houden organiseert de werkgroep maandelijks een microscopiebijeenkomst.

Wie zich met paddenstoelen wil gaan bezighouden, is van harte uitgenodigd om aan de activiteiten van de werkgroep deel te nemen.

Ga naar... de activiteiten.

Zeldzame soorten in een zachte winter (27-03-2018)

Zachte winters hebben als groot voordeel, dat je met paddenstoelen bezig kunt blijven. Natuurlijk groeien in de wintermaanden minder soorten als in de herfst, maar dat heeft als voordeel, dat je alles op je gemak uit kunt zoeken. Met als resultaat drie, niet eerder gemelde soorten voor Friesland.

Ga naar...

Op zoek naar de krulhaarkelkzwam (03-03-2018)

Paddenstoelen zijn al even variabel in hun voorkeuren als mensen. Ook onder paddenstoelen zijn er liefhebbers van de winter. Het gewone fluweelpootje is het bekendste voorbeeld. De rode kelkzwam en verwanten staan er eveneens om bekend, dat ze vooral in de winter kunnen worden gevonden. Tijdens de excursies in het Leeuwarder Bos leek op het eerste gezicht een stuk elzenbos uitermate geschikt als groeiplaats voor de krulhaarkelkzwam. Deze soort wordt vaak gevonden op door mos overgroeide takken van els of wilg. Reden genoeg om hier in de winter naar terug te keren.

Ga naar...

Trilzwammen under cover (25-02-2018)

Bij trilzwammen denkt men in eerste instantie aan de grote flappen van de gele, zwarte of bruine trilzwam. Toch vormen deze opvallende zwammen slechts een deel van de groep die in de volksmond trilzwammen wordt genoemd. Veel trilzwammen zien er onopvallend uit, en zijn niet meer dan een dun korstje op een tak of een twijg. Pas onder de microscoop wordt de ware identiteit van deze korstvormige trilzwammen onthuld, doordat ze overlangs gesepteerde basidiën hebben.

Doordat ze onopvallend zijn en weinig voor verder onderzoek worden meegenomen, blijven deze soorten vrij zeldzaam. De wintermaanden waarin weinig andere paddenstoelen voorkomen, lijkt een ideale periode om deze trilzwammen onder de microscoop te ontdekken.

Ga naar...

De laatste der slijmerige gordijnzwammen (25-02-2018)

Bijna uitgestorven in Nederland. De slijmerige gordijnzwam werd het laatste decennium alleen nog op Terschelling gevonden. Vorig jaar troffen Sjoukje Mulder en Bob Schot de roodbruin gekleurde gordijnzwam op Vlieland aan.

Ga naar... de slijmige gordijnzwam.

Bijzondere houtzwammen in het Nannewiid (10-02-2018)

Dat in een zachte winter nog voldoende paddenstoelen zijn te vinden, bewees Frans Ozinga in het begin van januari 2018. De eerste helft van januari had zich gekenmerkt door veel regen en weinig vorst. In twee uur noteerde hij in het Nannewiid 48 soorten. Vanzelfsprekend bevonden zich daaronder ook vele houtzwammen, en zelfs een paar soorten die in Friesland zeldzaam zijn.

Ga naar...

Een elfendoekje in het Leeuwarder bos (10-02-2018)

Omdat het dode hout in het Leeuwarder bos blijft liggen, kunnen in het bos veel houtzwammen en op hout levende korstzwammen worden gevonden. De laatste zijn op zicht niet met zekerheid op naam te brengen, en moeten microscopisch worden gedetermineerd. In praktijk komt het er dan op neer om alle vondsten mee te nemen. En dan blijkt tussen de gevonden voorwerpen soms een bijzondere, zeldzame soort aanwezig te zijn, zo zeldzaam, dat het zelfs enkele weken duurt, voordat de naam definitief door deskundigen bevestigd wordt.

Ga naar... het duidelijk elfendoekje.